Certyfikat „Szkolny Klub Wolontariatu”

W minionym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Trybszu uzyskała certyfikat „SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU”, w wyniku konkursu organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Podjęto wiele działań, które promowały ideę bezinteresownego pomagania innym. Wśród tych zadań znalazł się konkurs plastyczny pt. „Pomocna dłoń”, którego celem było uświadomienie uczniom wielu możliwości niesienia pomocy bliźnim, uwrażliwianie ich na ich potrzeby, promowanie postawy wrażliwości, empatii; popularyzacja idei wolontariatu i działań na rzecz innych.

Przez cały rok promowano na terenie szkoły ideę wolontariatu i pomagania innym.. m. in. uczniowie wzięli udział w spotkaniu z wolontariuszką Fundacji im. A. Worwy w Nowym Targu, p. Elżbietą Nowak.  Zostały przeprowadzone dwie pogadanki ogólnoszkolne. Jedna na temat „Co to jest wolontariat?” Podczas tej pogadanki uczniowie zapoznali się z definicją wolontariatu, dowiedzieli się jakie działania na rzecz innych osób, organizacji i społeczeństwa można nazwać wolontariackimi, a jakie nie. Uczniowie także samodzielnie mówili, czym jest wolontariat i podali sporo własnych przykładów działań i akcji o charakterze wolontariackim. Natomiast w czasie drugiej pogadanki uczniowie dowiedzieli się, kim jest wolontariusz oraz kto może nim zostać.  Także wychowawcy  prowadzili w klasach zajęcia na temat altruizmu, dobra, miłości i innych postaw ważnych w działaniach wolontariackich.

W pierwszy dzień wiosny był obchodzony Dzień Wolontariusza w szkole, podczas którego uczniowie klas IV – VI pięknie recytowali wiersze o potrzebie bycia dobrym, miłosiernym czy empatycznym. Większość  utworów poetyckich nawiązywała do patrona roku – św. Brata Alberta, który swoje życie poświęcił ludziom bezdomnym i potrzebującym pomocy. Dwóch uczniów klasy VI odczytało na forum napisane przez siebie opowiadania nt. „Pomaganie jest fajne”. Refleksji nad istotą wolontariatu i pomocy innym służyło również przedstawienie „Żonkilek” w nawiązaniu do akcji „Pola Nadziei”, którą rokrocznie prowadzimy w naszej szkole we współpracy z Fundacją im. Adama Worwy. Celem przedstawienia było uwrażliwienie widzów na fakt, że ludzi chorych trzeba otaczać szczególną opieką. W czasie uroczystości wszyscy uczniowie klas I – VI wzięli udział w konkursie plastycznym na projekt koszulki wolontariusza.

W szkole zostały zorganizowane akcje charytatywne na rzecz potrzebujących. Jedna z nich to „Pola nadziei”, prowadzona już od kilku lat we współpracy z Fundacją im. A. Worwy. Przed Bożym Narodzeniem została przygotowana paczka z wymarzonym prezentem dla jednego z podopiecznych Fundacji. Wsparcia materialnego udzielono także siostrom elżbietankom w Ziemi Świętej, które prowadzą tam domy dla sierot i innych dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Pięknie wpisało się to w całoroczny projekt „Od św. Elżbiety do św. Antoniego”, którego uwieńczeniem była uroczystość obchodów 450-lecia kościółka pw. św. Elżbiety Węgierskiej, która jest również patronką naszej szkoły.

Podsumowując można stwierdzić, że założenia realizowanego konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu” przyniosły spodziewane rezultaty. Z przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej „Czy wato pomagać? wszyscy uczniowie na to pytanie zgodnie odpowiedzieli twierdząco. Podawali przykłady działań wolontariackich, a także potrafili wymienić cechy wolontariusza. Jednak na owoce podejmowanych działań przyjdzie nam poczekać. Zasiane ziarno, aby wzrosnąć potrzebuje czasu i odpowiednich warunków.