Spotkanie opłatkowe

W niedzielę 14 stycznia 2018, w pięknie, świątecznie przystrojonej przez Radę Rodziców naszej szkoły, remizie OSP w Trybszu, odbyły się jasełka i wspólne kolędowanie przy żłóbku. W tym dniu sala wypełniła się po brzegi mieszkańcami wsi oraz zaproszonymi gośćmi, wśród których znaleźli się m.in. Wójt Gminy Łapsze Niżne Jakub Jamróz, Sekretarz Gminy Joanna Słowik, Radny Maciej Płachta, sołtys Trybsza Marek Pawlica, prezes OSP Bogumił Łojek, naczelnik straży Mariusz Modła, prezes Wspólnoty Urbarialnej Henryk Waksmundzki oraz prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Przełom” Helena Budz. Przy tej wyjątkowej okazji złożyli oni wszystkim życzenia, przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności i zgody we wspólnym dążeniu do dalszego, prężnego rozwoju wsi.

Główny reżyser przedstawienia, a zarazem proboszcz parafii o. Andrzej Dziadkiewicz wspólnie z dyrektorem szkoły Anną Stronczek poprowadzili uroczystość. Zebrani mieli okazję obejrzeć historię narodzin Chrystusa, w wykonaniu dzieci z naszej szkoły. Po jasełkach wszystkie kolędowały Jezuskowi przy żłóbku przy akompaniamencie spiskiej kapeli Grzegorza Kowalczyka „Wartko”, śpiewając m.in. spiskie pastorałki i grając na fletach.

W dalszej części spotkania wszyscy obecni zostali zaproszeni do łamania się opłatkiem i dalszego kolędowania, które upłynęło w miłej atmosferze, dodatkowo osłodzonej pysznym ciastem, kawą i herbatą, o co również zadbała nasza Rada Rodziców.

« 1 z 6 »