Dobrze zaPROJEKTowana szkoła

Grupa „Detektywi na tropach… historii” uczestniczyła w programie Projekt z klasą 2018, organizowanym przez wydawnictwo Nowa Era. Programowi patronowali między innymi MEN, UJ. Ubiegaliśmy się o grant na realizację działań związanych ze starymi fotografiami w projekcie „Historia zapisana w fotografii”. Niestety, nie udało nam się uzyskać grantu. Otrzymaliśmy Certyfikat „dobrze zaPROJEKTowanej szkoły” za promowanie pracy metodą projektu oraz wspieranie młodzieży w podejmowaniu ambitnych wyzwań edukacyjnych. Projekt opracowała opiekunka Koła Historycznego, pani Julia Miśkowicz, która  otrzymałą Certyfikat „PROJEKTant edukacji 2018” za przygotowanie projektu oraz inspirowanie uczniów do podejmowania ambitnych wyzwań edukacyjnych.

Projekt jest metodą przynoszącą bardzo dobre efekty w pracy, toteż cieszy takie wyróżnienie.

Julia Miśkowicz