„Szkoła Młodych Patriotów”

W bieżącym roku szkolnym 2017/2018, uczniowie Szkoły Podstawowej w Trybszu, uczestniczyli w realizacji Projektu „Szkoła Młodych Patriotów”, którego organizatorem było Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie. Cel projektu zakładał uświadomienie młodym ludziom, na czym polega współczesny, mądry i odpowiedzialny patriotyzm. Uczniowie poprzez podejmowane zadania, poznawali nie tylko sylwetki i czyny polskich bohaterów, ale przede wszystkim szukali odpowiedzi na jakich wartościach dzisiaj, powinno budować się postawy patriotyczne. Wszystkie zadania były oceniane przez jury projektu, na podstawie sprawozdań oraz protokołów konkursów wysyłanych do organizatorów. Za każde podjęte działanie uzyskaliśmy maksymalną ilość punktów. W nagrodę za 100% wykonie zadań projektowych, otrzymaliśmy Tytuł „SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW”. Do wykonania uczniowie mieli 8 zadań (opis tutaj).

W czasie realizacji projektu uczestniczyliśmy także w uroczystościach i akademiach upamiętniających ważne wydarzenia z naszej historii.  Szkolnym koordynatorem projektu oraz pomysłodawcą podjętych zadań była pani mgr Julia Miśkowicz, która, jako obowiązkowe zadanie w projekcie, ukończyła kurs „Szkoła młodych patriotów”.

Tutaj można przeczytać prace uczniów „Małe ojczyzny w literaturze”.

wyniki ankiety „Patriotyzm”

Julia Miśkowicz