SKS

W roku szkolnym 2017/2018 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Trybszu uczestniczyły w zajęciach sportowych z cyklu SKS, które obejmowały doskonalenie techniki dyscyplin indywidualnych takich jak tenis stołowy i gimnastyka oraz gier zespołowych. Poza podnoszeniem umiejętności z koszykówki, piłki nożnej, unihokeja, zajęcia miały na celu zorganizowanie uczniom czasu wolnego ukierunkowanego na pracę i zabawę w ruchu.

« 1 z 2 »