Dzień Edukacji Narodowej i Pasowanie na ucznia

Uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Trybszu są już pełnoprawnymi uczniami. Pasowanie na ucznia klasy pierwszej odbyło się 12 października. Zgodnie z tradycją, pierwszoklasiści musieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami, było dużo wierszyków, piosenek – jedna nawet w języku angielskim. Po programie artystycznym uczniowie odpowiadali na szereg pytań, które zadawał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
w Trybszu i pani Dyrektor. Po ślubowaniu pani dyrektor Anna Stronczek  pasowała dzieci klas pierwszych na uczniów Szkoły Podstawowej w Trybszu. Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali dyplomy, prezenty od rodziców oraz kolegów z klasy drugiej. Po uroczystości cała społeczność szkolna mogła spróbować pysznych wypieków przygotowanych przez mamy dzieci klasy pierwszej.

« 1 z 14 »