Spiżowe Serca

23 stycznia na zamku „Dunajec” w Niedzicy odbyła się Gala „Spiżowe Serca”. Za wyjątkową pracę na rzecz gminy i okazane serce w roku 2018 kapituła w składzie: Wójt Gminy Łapsze Niżne – Jakub Jamróz, przew. Rady Gminy – Zdzisław Majerczak, Elżbieta Łukuś oraz Mariusz Wojtas uhonorowała statuetką „Spiżowe Serce”: Katarzynę Kubasiak, Annę Stronczek, Lokalną Grupę Działania Spisz – Podhale, Związek Polskiego Spisza oraz Przedsiębiorstwo Kruszgeo. Dodatkowo Kapituła za całokształt pracy wyróżniła świętej pamięci Józefa Jezierczaka – wieloletniego sołtysa Niedzicy Zamek.

Jedną z uhonorowanych osób jest nasza Pani Dyrektor. Kapituła uzasadnia przyznanie jej tego szczególnego wyróżnienia tym, że pani Anna Stronczek bada i spisuje tańce, tradycje i obrzędowość Polskiego Spisza, jest m.in.  współautorką książki „Gry i zabawy na Spiszu”, prowadzi warsztaty tańców i zabaw w spiskich szkołach, jest konferansjerką imprez spiskich. Od 15 lat wychowuje i uczy młodzież szacunku do swojej miejscowości i regionu. Od 2002 roku jest kierownikiem i instruktorem zespołu regionalnego Trybskie Dzieci, który odnosi liczne sukcesy na konkursach polskich i międzynarodowych, autorką wielu scenariuszy i programów dla zespołów dziecięcych, z uporem uczy młodzież tradycyjnych spiskich tańców zachowując ich pierwotny charakter i układy.  W ubiegłym roku, po raz kolejny, reprezentowała z zespołem Trybskie Dzieci Spisz i Gminę Łapsze Niżne na Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór.

Jako szkoła jesteśmy bardzo dumni, serdecznie Pani Dyrektor gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!