O świętym Jerzym, patronie rycerzy i pogromcy smoka.

Rycerze to wdzięczny temat zajęć. Tak też było i tym razem, kiedy klasy 4-5, na łączonych zajęciach, poszerzyły swoją wiedzę o legendach i historii Europy. Uczniowie zrozumieli znaczenie pojęcia „legenda”,  rozbudzili zainteresowania przeszłością.  Zajęcia odbyły  się częściowo w zabytkowym kościele, w formie wycieczki pozaszkolnej. W naszej drewnianej świątyni widnieje malowidło przedstawiające walkę świętego Jerzego ze smokiem. Uczniowie zapoznali się z legendą i  reprodukcją obrazu Paolo Uccello „Walka św. Jerzego ze smokiem”, a także tekst legendy. W myśl zasady, że nauczanie powinno być holistyczne, a więc całościowe, treści zostały zintegrowane  z treściami historycznymi  i regionalnymi oraz religijnymi

Dzieci – niektóre – zaskoczył fakt, że nasz zabytkowy kościółek kryje takie tajemnice, jak malowana historia świętego Jerzego (na zdjęciu w galerii).
W szkole dzieci na podstawie reprodukcji obrazu  wklejonej do zeszytów tworzyły dialogi między rycerzem, smokiem i księżniczką, a następnie opowiadanie z dialogiem. Całość ilustrowało nagranie Jacka Kaczmarskiego „Przyczynek do legendy o Św. Jerzym”.
Zajęcia zostały zrealizowane na podstawie scenariusza nagrodzonego wraz z programem „Ale my mamy skrzydła”przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Julia Miśkowicz