Uczniowie

DBAMY O NASZE ŚRODOWISKO

i POMAGAMY INNYM!

            Pragnąc pomagać potrzebującym i chronić nasze środowisko i otoczenie, rozpoczynamy akcję zbierania surowców wtórnych: nakrętek, puszek aluminiowych, zużytych baterii, znaczków pocztowych, telefonów komórkowych i okularów oraz makulatury. Oto zasady zbiórki:

 • Zbiórka plastikowych NAKRĘTEK ma charakter charytatywny i zbieramy je na rzecz Piotrusia Sarny – nakrętki,mogą być różne (z butelek i innych opakowań) i policzone, za 100 nakrętek – 10 punktów,każdy może przynieść nieograniczoną ilość nakrętek, bo jest to akcja charytatywna
 • PUSZKI ALUMINIOWE powinny  być zgniecione i policzone, a pieniądze przeznaczamy na akcje charytatywne w naszej szkole, 50 puszek – 10 punktów.
 • Dla Ojców Pallotynów zbieramy zużyte TELEFONY KOMÓRKOWE:2 telefony –10 punktów. Sprawne telefony są wprowadzane na rynek wtórny, a z komórek nie nadających się do użycia są odzyskiwane cenne surowce, fundusze uzyskane w ten sposób zakon przeznacza na pracę misyjną misje
 • Również na cele misyjne zbieramy dla Ojców Werbistów ostemplowane zużyte ZNACZKI, wycięte z koperty lub kartki z ok. półcentymetrowym marginesem (nie mogą to być znaczki nowe lub odklejone jak do klasera). 20 znaczków – 10 punktów.
 • Stare, uszkodzone lub po prostu niepotrzebne OKULARY zbieramy w akcji charytatywnej dla potrzebujących ludności w Krajach Trzeciego Świata. 2 pary okularów – 10 punktów.
 •  10 punktów.
 •  (R03, R06, R14,R20, 6F22, 3R12, akumulatory) zbieramy i oddajemy firmie „Reba” z Warszawy zajmującej sie recyklingiem baterii.  20 baterii – 10 punktów.

Wszystkie te rzeczy zbieramy we wtorki na przerwie przed lekcjami

 o godz. 7.45 – 8.00 na dolnym korytarzu

   

Punkty wpisywane są na bieżąco. Za oddane puszki, nakrętki, baterie, telefony, znaczki okulary i makulaturę uczeń uzyskuje punkty, ale punkty te nie mogą podnieść jego oceny z zachowania więcej jak o jeden stopień. Organizacją akcji w szkole zajmuje się Barbara Kowalczyk.

              ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W AKCJI

                ZBIERAJMY I POMAGAJMY!

 

 

 

 

I    LIGA ORTOGRAFICZNA,

REGULAMIN

I CELE KONKURSU

 • Doskonalenie znajomości zasad polskiej ortografii.
 • Wykorzystywanie wiedzy ortograficznej w praktyce.
 • Rozwijanie dbałości o poprawność ortograficzną i estetyczne pismo.
 • Rozwijanie zdrowej rywalizacji wśród uczniów.
 • Utrwalenie poprawnej pisowni wyrazów trudnych ortograficznie,
 • Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad ortografią,
 • Popularyzacja poprawnej polszczyzny,
 • Wzbogacanie form pracy z uczniem.
 • Utrwalenie znajomości zasad ortograficznych, wyrabianie nawyku ich stosowania,
 • Zachęcanie  uczniów do samodzielnej pracy nad ortografią,
 • Rozwijanie zainteresowań uczniowskich.

II WYMAGANIA

 1. W rywalizacji biorą udział wszyscy uczniowie klas IV – VII.
 2. Obowiązuje znajomość zasad ortograficznych przewidzianych do opanowania na danym etapie  oraz na etapach wcześniejszych.
 3. Liga trwa od października do maja i obejmuje 8 rozgrywek.
 4. Konkurs przeprowadzany jest na  czterech poziomach:
 • klasy IV
 • klasy V
 • klasy VI
 • klasy VII
 1. W ostatnim tygodniu nauki w danym miesiącu uczniowie piszą dyktando ortograficzne ze słuchu sprawdzające:
 • znajomość podanych wcześniej do utrwalenia reguł ortograficznych,
 • znajomość wybranych wyrazów (tzw. „wyrazów do zapamiętania”, których pisownią nie rządzą reguły).
 1. Lista wyrazów do utrwalenia zostanie przekazana każdemu uczniowi.
 2. Dyktanda są oceniane przez nauczycielkę języka polskiego. Uzyskane oceny są wpisywane do dziennika i mają wpływ na ocenę półroczną i końcową.
 3. W przypadku niesamodzielnej pracy  uczestnik zostaje zdyskwalifikowany oraz otrzymuje ocenę niedostateczną.
 4. Podsumowanie nastąpi  dwukrotnie (w lutym i w czerwcu) na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich  ocen –  w dwóch kategoriach:
  -INDYWIDUALNY MISTRZ ORTOGRAFII
  -KLASOWY MISTRZ ORTOGRAFII.
 5. Uczniowie, którzy zajęli miejsce II i III otrzymają tytuły WICEMISTRZA ORTOGRAFII
 6. W razie uzyskania takich samych wyników (w kategorii indywidualnej) w czerwcu zostanie przeprowadzona dogrywka.
 7. W kategorii klasowej dopuszcza się możliwość istnienia równorzędnych miejsc kilku klas i nie przeprowadza dodatkowych dyktand.
 8. Prace uczniów z trudnościami w pisaniu, potwierdzonymi przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, punktowane będą według kryteriów dostosowanych do ich dysfunkcji.
 9. Poszczególne etapy przeprowadza się tego samego dnia.

III.  ORGANIZATOR

Regulamin konkursu opracowała pani Julia Miśkowicz, która jest także
odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu.

 

PIERWSZE DYKTANDO

W RAMACH SZKOLNEJ LIGI ORTOGRAFICZNEJ!

W październiku odbędzie się pierwsze dyktando w ramach

SZKOLNEJ LIGI ORTOGRAFICZNEJ.
Obowiązuje dokładna znajomość zasad pisowni wyrazów z „ó” i „u”.

Ponadto należy zapamiętać pisownię podanych niżej wyrazów.

Wybrane wyrazy z „ó”:

chór, córka, czółno, dopóki, dopóty, główny, góra, jaskółka, Józef, kłótnia, król, krótki, który, mózg, ogół, ogórek, ołówek, oprócz, płótno, późno, próba, próchno, próżny, przepiórka, również, równy, rózga, róża, różowy, różnica, skóra, stróż, szczegół, tchórz, wiewiórka, wiór, włóczęga, włóczka, włócznia, włókno, wójt, wówczas, wróbel, wróżba, źródło, żółty, żółw.

Wybrane wyrazy z „u”:

audycja, autor, biurko, bluzka, brudny, burza, drużyna, duży, fabuła, głuchy, gumka, hufiec, już, kałuża, kożuch, kukułka, kultura, lektura, pauza, reguła, rzut, skrupuły, tłusty, trudny, tułów, wujek, wzdłuż, żubr, żuraw, żurek.

 

Uczniowie w zeszytach ortograficznych ćwiczą pisownię tych wyrazów pod kierunkiem nauczyciela.