„Narkotyki i dopalacze zabijają”

W ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, mając na uwadze ważną rolę działań profilaktycznych z perspektywy zapobiegania zagrożeniom związanym z używaniem narkotyków oraz nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy, 17 września 2019 r. zorganizowane zostało spotkanie rodziców naszych podopiecznych z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Celem spotkania było zwiększenie świadomości rodziców młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy, a także przedstawienie  konsekwencji zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od tych substancji. Pani Marzena apelowała do rodziców młodych ludzi, aby  nie  lekceważyli zachowań, które mogą świadczyć o kontakcie ze środkami psychoaktywnymi, gdyż są to substancje bardzo niebezpieczne nie tylko dla zdrowia, ale i dla życia. Prosiła również o rozwagę i „cichą” kontrolę nad młodzieżą, która często  eksperymentuje z różnego rodzaju używkami.

Uczniowie z Trybsza wolontariuszami Ultrajanosika 2019

Pięcioro uczniów Szkoły Podstawowej w Trybszu, było wolontariuszami podczas tegorocznej edycji Ultrajanosika 2019, który był organizowany przez Fundację Na Ratunek w ostatni weekend wakacji – 30 sierpnia i 1 września. W samej imprezie sportowej wzięło udział ok. tysiąca biegaczy, którzy biegli  na trasach o zróżnicowanej długości (110, 85, 55, 35 i 10 km) na terenie Słowackiego i Polskiego Spisza. W tak dużą imprezę sportową od kilku lat organizowaną przez wspomnianą fundację angażują się dziesiątki wolontariuszy. W tym roku było ich prawie dwustu, w tym uczniów ze szkół naszej gminy 56. Piękne jest to, że wolontariuszami byli też absolwenci naszej szkoły. Wszystkim należą się absolutnie wielkie podziękowania i solidne brawa, co prawda sami uczniowie nie biegli, ale bardzo pomagali tym, którzy w biegach startowali pomagając organizatorom na punkcie kontrolnym. Sam Ultrajanosik jest niezwykłą imprezą – zaraża pasją i pokazuje jak wielką moc i siłę ma sport. Uczestnicy przyjeżdżają  z odległych zakątków kraju by wspólnie z innymi dzielić się swoją pasją i biegać. Z fundacją organizującą Ultrajanosika współpracuje Stowarzyszenie Dzieci i Młodzież Spisza. Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszył również cel charytatywny, uczestnicy biegu składali datki na leczenie i rehabilitację Michałka Brynczka z Frydmana. Biegacze pokazali więc nie tylko swoją siłę, ale i wielkie serca.

Tegorocznymi wolontariuszami byli uczniowie:

  1. Bartyczak Gabriela
  2. Budz Martyna
  3. Majerczak Katarzyna
  4. Pietraszek Kamil
  5. Rabiańska Gabriela

 DZIĘKUJEMY wszystkim wolontariuszom, a szkołom z naszego regionu za współpracę i zapraszamy do działania podczas Zimowego Janosika 2020!

    Stowarzyszenie Dzieci i Młodzież Spisza

Rozpoczęcie roku szkolnego.

2 września uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Szkoły Podstawowej w Trybszu rozpoczęli nowy rok szkolny 2019/2020 uroczystą mszą świętą, którą poprzedził wyjątkowy przemarsz z pocztem sztandarowym po nowo wyremontowanym chodniku wokół szkoły.

Po mszy wszyscy spotkali się na szkolnym korytarzu aby najpierw wspólnie odśpiewać nasz hymn narodowy, a także minutą ciszy oddać hołd wszystkim ofiarom II wojny światowej w 80. rocznicę jej wybuchu. Następnie uczniowie poznali swoich wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów, a także przydział sal lekcyjnych.  Powitano także nowych uczniów. Na koniec odbyły się spotkania poszczególnych klas ze swoimi wychowawcami.

« 1 z 3 »

 

15 lecie zespołu Trybskie Dzieci

W niedzielę 25 sierpnia, podczas Dożynek Gminnych, Trybskie Dzieci świętowały jubileusz pracy z kierownikiem i instruktorem zespołu Anną Stronczek. Chociaż zespół prowadzi od 3.04.2002 roku na Dożynkach świętowała 15 lecie swojej pracy, gdyż trzykrotnie zawieszała działalność grupy ze względu na urlopy macierzyńskie.

Po żywiołowym występie dzieci oraz młodzieży należącej w przeszłości do zespołu p. Ania otrzymała gratulacje, statuetkę, a także nagrodę pieniężną dla tancerzy od Wójta Gminy Łapsze Niżne Jakuba Jamroza i p. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Krystyny Milaniak. Z rąk Radnej Powiatowej p. Ireny Rataj odebrała Medal Pamiątkowy Podhala przyznany przez Starostę Powiatu Nowotarskiego Krzysztofa Fabera, gratulacje od Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego z rąk posła Jana Hamerskiego, podziękowania z Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu oraz gratulacje od przedstawicieli rodziców i zaprzyjaźnionych zespołów. Na scenie pojawił się też tort jubileuszowy wykonany przez byłą tancerkę Paulinę, który był miłą niespodzianką dla świętujących. W dalszej części uroczystości kierowniczka zespołu zaprosiła na scenę do wspólnego świętowania byłą p. Dyrektor Julię Miśkowicz i przypomniała zebranym, że to ona zabiegała by w Trybszu powstał zespół regionalny. Instruktorka wspomniała, iż p. Julia wspólnie z nauczycielką p. Marią Jezierczak przygotowały w lutym 2002 roku klasę pierwszą z przyśpiewkami weselnymi, które wystawiły na Zwykach Spiskich jako grupa Trybskie dzieci. Miesiąc później była p. dyrektor szkoły przyjęła do pracy Annę Stronczek i powierzyła jej zadanie prowadzenia zespołu, który przejął nazwę Trybskie Dzieci. Prowadząca rozpoczęła regularną pracę od podstaw z chętnymi uczniami klas 4-6  ucząc ich poczucia rytmu, podstawowych kroków tańców spiskich, jednocześnie dbając o autentyzm przekazywanych treści, ale także ważną dla dzieci atmosferę zabawy.

W ciągu 15 lat pod jej opieką pracowało ponad 130 dzieci, które poznały tradycyjne tańce spiskie, przyśpiewki, zabawy i figle dziecięce. Pani Ania jest autorką programów: Zabawy na łące, Przepowiadanie pogody, Krzept, Bawjynie dzieci, Odpust Św. Haźbyty, Zabawy i figle, Prucki, Druciorz, Kopanie gruli. Przyniosły one grupie liczne sukcesy na wielu przeglądach i festiwalach. Wymienić można najważniejsze: dwukrotny udział w Międzynarodowym Święcie Dzieci Gór w Nowym Sączu (2006, 2018), udział w Międzynarodowych Spotkaniach z Folklorem w Olecku (2006), dwukrotny udział w Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce (2005, 2017), Tanecznym Kręgu w Przemyślu, Przepatrzowinach w Czarnym Dunajcu, Krakowiaczku, Przeglądzie w Szczyrzycu i wielu innych.

Grupa uświetnia swoim radosnym śpiewem coroczne uroczystości kościelne, parafialne i szkolne. Dzieci występują na imprezach gminnych, regularnie biorą udział w Watrze Spiskiej i Zwykach Spiskich, gdzie wielokrotnie zdobywały pierwsze miejsca. Kilkakrotnie brały udział w nagraniach dla radia i telewizji. Prezentują strój spiski odmiany trybskiej. Część z nich została uszyta i wyhaftowana przez babcie członków zespołu. Pozostałe powstały w 2016 r. dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Przełom”, które pozyskało środki finansowe w ramach projektu „Paradne Trybskie Dzieci”.

Tancerzom od lat przygrywa kapela Grzegorza Kowalczyka. Zespół współpracował również ze wspaniałymi prymistami śp. Sewerynem Bizubem, p. Janem Pacygą, p. Sylwestrem Ficem.

Dla instruktorki najważniejsze są relacje i więzi, wspólne chwile radości i dumy po czasie ciężkich prób i godzinach fizycznego zmęczenia. Oprócz dostarczania mnóstwa wrażeń i wspomnień, zespół Trybskie Dzieci pełnił i nadal pełni wyjątkową misję – próbuje ocalić od zapomnienia strój spiski odmiany trybskiej, który w obliczu wielu wydarzeń historycznych i społecznych został zapomniany przez samych mieszkańców Trybsza. Dzieci prezentując autentyczny strój regionalny swoich pradziadów, każdorazowo stają się nauczycielami dla społeczności trybskiej. Cieszy fakt, iż po tych kilkunastu latach pracy zespołu, postrzeganie stroju spiskiego we wsi Trybsz  ulega zmianie.

« 1 z 30 »

 

Album Strojów Regionalnych – stroje spiskie

W ostatnich dniach czerwca w spiskich wioskach odbył się cykl sesji zdjęciowych w wykonaniu Jacka Kubienia, w ramach przygotowań do wydania ALBUMU STROJÓW REGIONALNYCH. Ukaże on bogactwo i różnorodność naszego stroju, w odniesieniu do różnych grup wiekowych oraz sytuacji życia wiejskiego. W albumie znajdą się archiwalne fotografie, orginalne stroje praojców oraz współczesne ubiory prezentowane przez zespoły regionalne i mieszkańców spiskich wiosek.
Bogato ilustrowana publikacja będzie potężną encyklopedią wiedzy o strojach, stworzy ogromne źródło informacji i inspiracji dla projektantów zainteresowanych polskimi tradycjami, ale również mieszkańców Spisza.
Dziedzictwo kulturowe jako spuścizna naszych pradziadów to istotny element wiedzy, w którą wyposażony powinien być każdy mieszkaniec Spisza w celu utwierdzenia własnej tożsamości lokalnej. W czasach kiedy tworzymy jedną globalną wioskę, powinniśmy pamiętać o swoich korzeniach i  przynależności, którą podkreśla ubiór otrzymany od pradziadów. Na zdjęciach będzie można zobaczyć również elementy strojów zapomniane w większości spiskich wiosek obrus, rańtuch, reklik, cepce. Może warto do nich powrócić?

Dziękujemy bardzo wszystkim Spiszakom pozującym do zdjęć tworzących album. To Wy jesteście wzorem dla przyszłych pokoleń. Oby tylko chciały czerpać z tej skarbnicy wiedzy, na którą czekamy z niecierpliwością.

Anna Stronczek

Koniec roku szkolnego

19 czerwca zakończyliśmy rok szkolny. Jak zwykle uroczystość rozpoczęliśmy uczestnictwem we mszy świętej dziękczynnej odprawionej przez naszego księdza proboszcza. Następnie dalszą część spotkania kontynuowaliśmy w szkole. Na początek, opuszczający mury naszej szkoły najstarsi uczniowie przekazali swoim następcom sztandar szkolny. W tym dniu po raz pierwszy od dłuższego czasu żegnaliśmy uczniów klasy ósmej, dla których siódma klasa przygotowała krótki, humorystyczny program.

W dalszej części  wręczone zostały świadectwa uczniom klasy VIII i pozostałym, którzy otrzymali najwyższe  wyniki w nauce, nagrody, listy gratulacyjne ich rodzicom i podziękowania za pracę na rzecz szkoły. Przy okazji wręczone zostały nagrody za udział w organizowanych konkursach. Były też słowa podziękowania od klasy VIII i Pani Dyrektor. Na koniec odbyły się spotkania klasowe z wychowawcami.

Wszystkim dziękujemy za miniony rok i życzymy udanych wakacji!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

« 1 z 11 »

 

JAK POŻEGNANIE TO… TEATRALNIE

Koniec roku szkolnego to także koniec nauki dla klas ósmych. Podczas, kiedy inni żegnają się ze szkołą na balach, komersach i prywatkach, klasa VIII ze Szkoły Podstawowej w  Trybszu w niecodzienny sposób rozstała się z miejscem, w którym spędziła tyle czasu. Otóż, pod kierunkiem wychowawczyni, pani Julii Miśkowicz, przygotowali spektakl teatralny „Mąż zmarł, ale już mu lepiej. Komedia prawie kryminalna” na podstawie scenariusza Izabeli Degórskiej.  Jest to czarna komedia, nakłaniająca jednak do refleksji.

Młodzi aktorzy doskonale  kreowali swoje teatralne postacie, gra na scenie sprawiała im radość, doskonale się przy tym bawili. Bawiła się także publiczność zgromadzona w niedzielne popołudnie, 16 czerwca, w Remizie OSP.

W spektaklu grali wszyscy uczniowie klasy VIII.  Mieli okazję zaprezentować swój talent przed szerszą publicznością, a jednocześnie pięknie podziękować na pożegnanie szkoły.
Zachęcając młodszych uczniów do występów teatralnych, można śmiało powiedzieć, że mają się na kim wzorować.

 Julia Miśkowicz

« 1 z 3 »

Odpust

13  czerwca nasza szkoła wzięła udział we mszy świętej  odpustowej ku czci św. Antoniego z Padwy. Mogliśmy wspólnym śpiewem z towarzyszeniem skrzypiec uświetnić tę uroczystość. Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel i założyli w tym dniu regionalny strój spiski odmiany trybskiej, pięknie się prezentując w kościele i podczas procesji.

« 1 z 2 »

IV „GÓRALSKIE CYTANIE” Konkurs Czytelniczo – Plastyczny Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej Spisza

Konkurs Czytelniczo-Plastyczny „Spisko cytanka” cieszy się w naszej szkole dużym zainteresowaniem. Początkiem maja odbyły eliminacje szkolne konkursu czytelniczego, które wyłoniły uczestników reprezentujących nas w konkursie wojewódzkim w Łapszach Niżnych
22 maja 2019r. Tam trzeba było wykazać się znajomością opowiadań ze „Spiskiej cytanki” wskazanych na etapie szkolnym, czytając  fragment wylosowanej gadki i odpowiadając  komisji na pytania diagnozujące poziom rozumienia tekstu.

W konkursie czytelniczym rywalizacja była duża, ale wywalczyliśmy dobre miejsca:

I miejsce ucz. klas IV-VI– Laura Wyrostek z kl.4;                                                                                    III miejsce klas IV-VI- Olivia Gronka z kl.6.

Wyróżnienia  otrzymali:                                                                                                                              w kat. I-III– Lena Sarna z kl.1 oraz Bartłomiej Budz z kl.8 w kat. VII-VIII i III kl. gimnazjum.

W części plastycznej w kat.kl.I-III-  II miejsce zdobyła Sylwia Waksmańska z kl.1 oraz III miejsce Laura Wyrostek z kl. 4 w kat. IV-VI.

Gala finałowa z wręczeniem nagród odbyła się 11 czerwca 2019r. na PPWSZ  w Nowym Targu. Gratulujemy uczestnikom!

« 2 z 4 »