Rekrutacja Przedszkole

Zgodnie z Zarządzeniem NR W.0050.1.4.2021 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dania
26 stycznia 2021 rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych działających w Szkole Podstawowej im. Świętej Elżbiety Węgierskiej w Trybszu.

8.02. 2021r. – 15.02. 2021r. – składanie deklaracji przez  rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych o  kontynuacji uczęszczania  do  oddziału przedszkolnego w Trybszu.

01.03.2021r. -31.03.2021r.  – składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

Wszystkie dokumenty znajdują się w załącznikach poniżej.

Zarzadzenie w sp. rekrutacji

Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

WNIOSEK o przyjęcie dziecka do przedszkola

OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU ROCZNYM PRZYGOTOWANIEM PRZEDSZKOLNYM KANDYDATA

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o wielodzietności