Dzienne archiwum: 19 września 2019

„Narkotyki i dopalacze zabijają”

W ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – profilaktycznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, mając na uwadze ważną rolę działań profilaktycznych z perspektywy zapobiegania zagrożeniom związanym z używaniem narkotyków oraz nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy, 17 września 2019 r. zorganizowane zostało spotkanie rodziców naszych podopiecznych z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Celem spotkania było zwiększenie świadomości rodziców młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy, a także przedstawienie  konsekwencji zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od tych substancji. Pani Marzena apelowała do rodziców młodych ludzi, aby  nie  lekceważyli zachowań, które mogą świadczyć o kontakcie ze środkami psychoaktywnymi, gdyż są to substancje bardzo niebezpieczne nie tylko dla zdrowia, ale i dla życia. Prosiła również o rozwagę i „cichą” kontrolę nad młodzieżą, która często  eksperymentuje z różnego rodzaju używkami.