Wolontariat

Zadanie 1  Przeprowadzenie ogólnoszkolnej lub klasowej pogadanki nt. „Co to jest wolontariat”?

   W tym roku szkolnym zorganizowaliśmy spotkanie z wolontariuszką Fundacji im. A. Worwy w Nowym Targu, p. Elżbietą Nowak. Pani Elżbieta zajmująco opowiadała nam, na czym polega praca wolontariusza. Pokazała nam multimedialną prezentację na temat Fundacji i dzieł, którymi się zajmuje. Podmiotem ich działania są ludzie przewlekle i nieuleczalnie chorzy, szczególnie cierpiący na choroby nowotworowe. Wolontariuszka opowiedziała kilka niezwykle wzruszających historii dzieci chorych na raka, ich walki z chorobą. Dzięki spotkaniu dowiedzieliśmy się jak ważna jest bezinteresowna pomoc na rzecz innych oraz że każdy z nas może pomagać na miarę swoich możliwości.

W naszej szkole zostały przeprowadzone jeszcze dwie pogadanki. Obydwie prowadził opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu. Jedna była na temat „Co to jest wolontariat?” Podczas tej pogadanki uczniowie zapoznali się z definicją wolontariatu, dowiedzieli się co to jest wolontariat oraz jakie działania na rzecz innych osób, organizacji i społeczeństwa można nazwać wolontariackimi, a jakie nie. Uczniowie także samodzielnie mówili, czym jest wolontariat. W dalszej części omówione zostały przykłady działań wolontariackich, w które mogą włączyć się uczniowie. Uczniowie przedstawili także sporo własnych przykładów działań i akcji o charakterze wolontariackim.

         Natomiast w czasie drugiej pogadanki uczniowie dowiedzieli się, kim jest wolontariusz oraz kto może nim zostać. Prowadzący nauczyciel zadał pytanie, jakimi cechami powinien charakteryzować się wolontariusz, by móc pełnić taką funkcję. Uczniowie podali wiele takich cech. Uczniowie zapoznani zostali również z kodeksem etycznym wolontariusza, którym każdy wolontariusz powinien kierować się w swojej pracy. Na zakończenie podjęto dyskusję o tym, dlaczego warto zostać wolontariuszem i jakie korzyści z tego płyną.

Zadanie Promowanie idei wolontariatu na terenie szkoły

Nasza szkoła już od lat promuje na różne sposoby działania wolontariacke. Nauczyciele przy każdej niemal okazji zachęcają do bezinteresownego działania na rzecz innych. Jednym ze sposobów na promowanie idei wolontariatu jest gazetka ścienna, która jest na bieżąco uaktualniana. Można się z niej dowiedzieć: co to jest wolontariat, jakimi cechami powinien kierować się wolontariusz, jakich zasad powinien przestrzegać czy też na temat możliwości pomagania innym.

Bardzo ciekawą formą promocji było wykonanie plakatu przez uczniów z Klubu Wolontariatu. Było to zadanie czasochłonne i pracochłonne, ale efekt okazał się niezwykle ciekawy. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów powstała praca obrazująca wiele aspektów niesienia pomocy innym. Wśród nich nie mogło zabraknąć symboli naszej patronki Św. Elżbiety Węgierskiej, która  patronuje dziełom miłosierdzia. Owe symbole to chleb i róża. Na plakacie znalazły się też siostry elżbietanki, które wspieramy materialnie. Praca nad plakatem wydaje się być bardzo dobrym sposobem na to, by uczniowie poznali różne możliwości pomocy innym. Plakat najpierw został naszkicowany, a następnie pokolorowany kredkami pastelowymi. Kiedy był już gotowy, został wyeksponowany na gazetce ściennej.

Inną formą promocji są również krótkie, ale częste apele, w czasie których nauczyciele (w tym także opiekun Koła Szkolnego Wolontariatu) zachęcali do udziału w różnych akcjach i działaniach charytatywnych np. pomocy w nauce uczniom mającym trudności w nauce. Dzięki temu uczniowie chętniej angażowali się w takie działania.

Zadanie Zorganizowanie Dnia Wolontariusza w szkole

Wiosna to pora roku, która daje nadzieję, kiedy przyroda budzi się do życia. Dlatego też na pierwszy dzień wiosny zaplanowaliśmy Dzień Wolontariusza w szkole. O wolontariacie trochę już wiemy, ale ciągle chcemy poszerzać naszą wiedzę. Tym razem zastanawialiśmy się nad tym, jakimi cechami powinien charakteryzować się wolontariusz.

W kolejnym punkcie tego uroczystego dnia uczniowie klas IV – VI pięknie recytowali wiersze o potrzebie bycia dobrym, miłosiernym czy empatycznym. Większość  utworów poetyckich nawiązywała do patrona roku – św. Brata Alberta, który swoje życie poświęcił ludziom bezdomnym i potrzebującym pomocy. Nie bez kozery jest on określany patronem miłosierdzia. Często mawiał, że „trzeba być dobrym jak chleb”.

Następnie dwóch uczniów odczytało na forum napisane przez siebie opowiadania nt. „Pomaganie jest fajne”. Wyłoniono je w efekcie konkursu.

Refleksji nad istotą wolontariatu i pomocy innym służyło również przedstawienie „Żonkilek” w nawiązaniu do akcji „Pola Nadziei”, którą rokrocznie prowadzimy w naszej szkole we współpracy z Fundacją im. Adama Worwy. Celem przedstawienia było uwrażliwienie widzów na fakt, że ludzi chorych trzeba otaczać szczególną opieką . Myślę też, że od dzisiaj każdy z Was będzie wolontariuszem, bo wszędzie wokół nas są ludzie, którym potrzebna jest pomoc.

Po tej części nastąpiła przerwa śniadaniowa. W trakcie jej trwania uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariatu sprzedawali galaretki i muffinki, z których dochód był przeznaczony dla sióstr elżbietanek w Ziemi Świętej. Te przysmaki szkolni wolontariusze przygotowali samodzielnie i własnoręcznie.

Po przerwie wszyscy uczniowie klas I – VI wzięli udział w konkursie plastycznym na projekt koszulki wolontariusza. Jury składające się z nauczycieli wybrało najlepsze propozycje. Zwycięzcy zostali nagrodzeni upominkami.

Zadanie  6 Zaangażowanie szkoły i uczniów w akcję charytatywną o zasięgu ogólnopolskim.

Nasza szkoła, podobnie jak w ubiegłych latach, wzięła udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Pola nadziei”. Jej celem jest pozyskiwanie środków finansowych na opiekę nad ciężko chorymi, propagowanie w społeczeństwie postaw altruistycznych, otwartych na drugiego, zwłaszcza cierpiącego człowieka oraz edukacja społeczeństwa, szczególnie ludzi młodych w zakresie opieki paliatywno – hospicyjnej.
Żonkile są międzynarodowym symbolem nadziei, przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszego towarzyszenia w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.

Pola Nadziei są programem, który został stworzony przez Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer Care w Wielkiej Brytanii. Ideą programu jest pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów w Wielkiej Brytanii, a także edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los terminalnie chorego człowieka. W 1998 roku Organizacja MCCC w Edynburgu obchodziła swoje 50-lecie. Przygotowując się do obchodów tej uroczystości mając za patronkę Marię Skłodowską Curie postanowiła zapoznać ze swoją pracą jedno z polskich hospicjów. Kraków jest miastem bliźniaczym z Edynburgiem, zatem Kraków został wybrany, jako miejsce polskiej edycji „Pól Nadziei”. Beneficjentem programu zostało Towarzystwo Przyjaciół Chorych “Hospicjum”.

Wiosną 1998 roku w parkach krakowskich zakwitły pierwsze polskie „pola nadziei”. 350 tys. żonkilowych cebulek oraz niezbędną do przeprowadzenia akcji pomoc i wiedzę przekazała Organizacja MCCC.

W Nowym Targu Pola Nadziei znalazły się za sprawą Gimnazjum nr 1, które od lat zbiera środki dla krakowskiego Hospicjum dla dzieci.

Fundacja im. Adama Worwy w Nowym Targu, z którą od kilku lat współpracuje nasza szkoła, koordynuje akcję Pola Nadziei od 2010 roku.

Jesienią 2016 sprzedawaliśmy cebulki żonkili, wolontariusze rozprowadzali je po domach mieszkańców, uzyskując pokaźną kwotę 815, – zł. Kolejna akcja zbiórki pieniędzy na „Pola nadziei” czeka nas pod koniec maja. Przy okazji zbiórki pieniędzy wolontariusze rozdawali cegiełki jako drobny dowód wdzięczności.

W ramach współpracy z Fundacją im. A.Worwy zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na paczkę świąteczną dla chorego Kamila, podopiecznego Fundacji. Uczniowie naszej szkoły wykonali też kilka kartek bożonarodzeniowych na konkurs plastyczny, organizowany przez Fundację.

Uczniowie naszej szkoły zawsze bardzo chętnie włączają się w tę akcję, nigdy nie brakuje wolontariuszy. Na końcu roku szkolnego w podziękowaniu za swoją pracę otrzymują od Fundacji imienne piękne dyplomy wolontariusza.

Konkurs plastyczny „Pomocna dłoń”

19.12.2016 został ogłoszony konkurs plastyczny pt. „POMOCNA DŁOŃ”. Mogli do niego przystąpić uczniowie klas I-VI. Celem konkursu było uświadomienie uczniom wielu możliwości bezinteresownego pomagania innym, uwrażliwianie na potrzeby bliźnich, promowanie postawy wrażliwości, empatii; popularyzacja idei wolontariatu i działań na rzecz innych.

W kategorii klas I-III przyznano tylko II miejsce. Zdobył je Jakub Pawlica z klasy III, uczennicom Laurze Wyrostek z klasy II oraz Karolinie Rabiańskiej z klasy II przyznano wyróżnienie.

W kategorii klas IV-VI nie przyznano I miejsca. Na II miejscu znalazła się Gabriela Turkot z klasy VI, na trzecim miejscu zaś ex quo Karolina Budziszowska z klasy VI oraz Jakub Silan z klasy IV. Wyróżnienie przyznano Jakubowi Łojkowi z klasy IV.

Pamiątkowe dyplomy oraz upominki zostały uroczyście wręczone Laureatom w dniu 22 lutego, kiedy gościliśmy w naszej szkole panią Jagodę Jurkowską, dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Targu. galeria

Zwycięzcom gratulujemy!

Plakat „ Wolontariat”

W czasie ferii zimowych uczniowie z Koła Wolontariatu wykonali plakat promujący ideę wolontariatu na terenie szkoły. Nie mogło w nim zabraknąć nawiązań do naszej Patronki, stąd na plakacie chleb i róża – symbole św. Elżbiety, która wspierała dzieła miłosierdzia. zdjęcia