Dokumenty

  • Wzór – zwolnienie ucznia z lekcji
  • WNIOSEK o wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej
  • BEZPIECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA – PROCEDURY POSTĘPOWAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚWIĘTEJ ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ W TRYBSZU – dokument dostępny tutaj
  • Wniosek o wystawienie duplikatu świadectwa
  • Certyfikat „Wiarygodna Szkoła”