RODO

Powołanie Inspektora RODO

IOD Solutions Sp. z o.o.

Aleksandra Szydłowska

email: iod

@iods.pl.

Adres: ul. Barska 69/77; 30-307 Kraków

Tel kom: +48 574 439 221

 

Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

* Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

* Art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)


Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych RODO

w serwisie internetowym

http://www.sptrybsz.lapszenizne.pl/

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Szanowny użytkowniku,

Od dnia 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są
do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO).
W związku z powyższym Administrator niniejszego serwisu internetowego (http://www.sptrybsz.lapszenizne.pl/), którym jest Szkoła Podstawowa im. Świętej Elżbiety Węgierskiej w Trybszu z siedzibą ul. Św. Elżbiety 175, 34 – 442 Łapsze Niżne, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 i 13 RODO informuje, że w obrębie serwisu stosuje następującą Politykę prywatności:

Polityka Prywatności w serwisie internetowym

http://www.sptrybsz.lapszenizne.pl/

Informacje ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej dostępnej pod adresem: http://www.sptrybsz.lapszenizne.pl/.
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych wdrożyliśmy procedury, które mają zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. Obowiązujące procedury są zgodne z obowiązującym prawem, w szczególności z:
 3. a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 4. b) Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,
 5. c) Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 6. Dane Osobowe mogą być przez nas przetwarzane na podstawie:

– zgody wyrażonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

– w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają nas do przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez nas jako Administratora oraz jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e, f RODO).

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 2. a) poprzez informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu:

– adres IP – każdy komputer podłączony do sieci Internet ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP i na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,

– pliki cookies – tzw. „ciasteczka” – czyli pliki tekstowe tworzone i przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej,

– informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), nazwę i wersję przeglądarki, język przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego,

 1. b) serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (w tym oznaczenie czasu, adres IP).
 2. Dane zbierane w punkcie 4 nie są w żaden sposób wykorzystywane do celów marketingowych lub do identyfikacji użytkownika, służą wyłącznie celom statystycznym.
 3. Dane podane nam w przesłanej wiadomości e-mail są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obsługi kontaktu informacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. Dane osobowe użytkowników pozostawione w naszym serwisie nie zostaną udostępnione osobom trzecim, ani przekazane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 5. Do danych osobowych zawartych w przesłanych nam wiadomościach e-mail przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować
  w sposób widoczny i zrozumiały.
 7. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, zwłaszcza w artykułach,

wiadomościach oraz w postaci obrazków. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w

szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu http://www.sptrybsz.lapszenizne.pl/.

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 2. a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,
 5. d) zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

W razie wątpliwości odnośnie zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt poprzez naszą stronę www.


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Podstawowej im. Świętej Elżbiety Węgierskiej w Trybszu

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Szkoła Podstawowa im. Świętej Elżbiety Węgierskiej w Trybszu, ul. Św. Elżbiety 175,  Trybsz , 34-442 Łapsze Niżne, telefon kontaktowy 18 2656104.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@iods.pl  lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu edukacyjnego państwa dzieci i związanymi z nim działaniami wychowawczo-opiekuńczymi jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe, Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela.
  W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wymagane operacjami przetwarzania wynikającymi z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Udostępnione dane dobrowolnie będą przetwarzane w celu prowadzenia stosownej dokumentacji przebiegu nauczania oraz nawiązywania kontaktu.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
  w tym przepisów archiwalnych. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.
 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych usługodawcom wykonujących usługi    serwisu  systemów informatycznych, prowadzenia dziennika elektronicznego oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Zgoda-na-wykorzystanie-wizerunku

Klauzula informacyjna – ogólna uczeń, rodzic 

Klauzula informacyjna – w języku polskim

Klauzula informacyjna – odbiór ucznia

Klauzula-informacyjna-monitoring-wizyjny

Klauzula-informacyjna-w-jezyku-ukrainskim