Kadra pedagogiczna

mgr Anna Stronczek dyrektor, edukacja wczesnoszkolna
mgr Sabina Zasadni wychowanie przedszkolne
Małgorzata Nowak wychowanie przedszkolne
mgr Anna Waksmundzka edukacja wczesnoszkolna, j. polski
mgr Maria Pawlica edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, informatyka
mgr Julia Miśkowicz j. polski, historia, biblioteka
mgr Urszula Hanula j. angielski, pedagog
mgr Bożena Niemiec matematyka, geografia
mgr Justyna Zubek edukacja wczesnoszkolna, przyroda, logopedia
mgr Barbara Kowalczyk biologia, chemia
mgr Anna Bylina-Stanek wos
mgr Krystyna Lasak e.dla bez., j. niemiecki
mgr Józefa Żołądek wdż, dor. zaw.
o. Rajmund Dziadkiewicz religia
mgr Tomasz Brzyżek WF
mgr Monika Nowak nauczyciel wspomagający, edukacja wczesnoszkolna
mgr Kinga Myśliwiec j. angielski
mgr Roman Butas technika, fizyka