Wychowanie i profilaktyka

Informacja z realizacji programu profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i uczniów klas gimnazjalnych„Znajdź Właściwe Rozwiązanie”- tutaj

https://sptrybsz.lapszenizne.pl/wp-content/uploads/2021/05/e-papierosy-B5.pdf


Praca plastyczna pt. „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży”.

W ramach realizacji zadań konkursowych STOP UZALEŻNIENIOM bardzo proszę wszystkich uczniów klas 4-8 o zrobienie następującego zadania:

Należy wykonać dowolną techniką pracę plastyczną na temat: „PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY”. Chodzi o przedstawienie w formie graficznej (plakat, mapa myśli itp., nie zaszkodzi dodać zapis słowny), jak możemy chronić się przed różnymi uzależnieniami. Możliwości jest tutaj bardzo wiele.

Można zachęcić do tzw. zdrowego stylu życia bez uzależnień np. od alkoholu, papierosów, przedstawić skutki jakiegoś uzależnienia, zniechęcić do używania substancji psychoaktywnych, napisać jak przeciwdziałać uzależnieniom itp., zilustrować przyczyny uzależnień lub rodzaje uzależnień itd.

Ostateczny termin wykonania pracy: 2 lutego 2021. Podpisaną na odwrocie pracę należy przynieść do szkoły (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego), nie musi być osobiście.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.


Drogi Rodzicu,

 1. W obecnej sytuacji nauka w domu jest koniecznością. Trzeba jednak pamiętać, że ten szczególny czas powinien być przeznaczony nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale także na rozwijanie innych form aktywności dziecka, w tym na aktywność fizyczną, odpoczynek i wzmacnianie relacji rodzinnych oraz pobudzanie zainteresowań.
 2. Zaplanuj czas dziecka i podziel go na np. cztery obszary:
 3. edukacja – będą to np.: indywidualna praca ucznia z materiałami przekazanymi czy wskazanymi przez nauczyciela i według jego wskazówek, zajęcia prowadzone przez nauczyciela on-line (w czasie rzeczywistym) oraz inne formy nauki ucznia (wykonywanie prac domowych, ćwiczeń, czytanie lektur);
 4. aktywność ruchowa– w obecnej sytuacji to przede wszystkim wszelkiego rodzaju aktywności fizyczne bezpieczne i możliwe do wykonania w warunkach domowych, w tym np. proste ćwiczenia gimnastyczne, taniec;
 5. obowiązki domowe, w których wypełnianie dziecko powinno być zaangażowane (sprzątanie, pomoc przy posiłkach); można je wzbogacać np. o aspekty matematyczne (np. ważenie, odmierzanie, odliczanie), dotyczące ochrony środowiska (np. segregacja śmieci i rozmowa na ten temat); nawet obowiązki mogą być atrakcyjne, jeśli jest to czas spędzany z rodzicami, rodzeństwem, kiedy dziecko obdarzane jest uwagą, a jego rola jest ważna;
 6. rozrywka– to każda forma zabawy i odpoczynku, która minimalizuje poczucie braku kontaktu z rówieśnikami, okazja do podzielenia się z dziećmi swoimi pasjami, wspólne gry planszowe; pomoc w rozpoznawaniu i rozumieniu emocji dziecka (np. w sytuacji doświadczania radości zwycięstwa czy zaakceptowania przegranej).
 7. Nauka w domu wymaga od dziecka większej samodzielności. Zachęcaj swoje dziecko do samodzielnej pracy, wzmacniaj jego poczucie sprawstwa, doceniaj samodzielnie wykonane zadania. Zachęcaj dziecko do systematycznego uczenia się. Nagradzaj za pilność, systematyczność i samodzielną naukę.
 8. Pozostań w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami.
 9. Zgłaszaj szkole na bieżąco swoje spostrzeżenia i wnioski, w szczególności dotyczące przebiegu uczenia na odległość (np. trudności techniczne, posiadane zasoby i możliwości sprzętowe).
 10. Pomóż dziecku zorganizować warunki do nauki w domu – kącik, pomieszczenie, dostęp do komputera, tablet itd. Zadbaj o ograniczenie czynników, które mogą rozpraszać dziecko w czasie nauki.
 11. Wspólnie z dzieckiem ustalcie godziny nauki, przeplatane odpoczynkiem (zabawa, sport, rozrywka) lub innymi aktywnościami, np. prace w domu na rzecz rodziny.
 12. Pomóż dziecku w pobieraniu materiałów, zrozumieniu poleceń. Doradź, w jaki sposób ma przechowywać pobrane materiały, pomóż w przekazywaniu rezultatów wykonanych prac.
 13. Zwróć dziecku szczególną uwagę na bezpieczne korzystanie z internetu. Nadzoruj działania dziecka w sieci i rozmawiaj z nim o podejmowanych aktywnościach. Przydatne informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa w sieci znajdziesz na stronach:

https://it-szkola.edu.pl/;

https://www.gov.pl/web/niezagubdzieckawsieci.

pedagog szkolny Urszula Hanula

prezentacja


Studium Prawa Europejskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół, pod nazwą

STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień! VII edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 17 września 2020 r. do 15 lutego 2021 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikat „STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień!”

Regulamin konkursu:

 1. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo, jakie niosą uzależnienia.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i certyfikatu „STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień!” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 6 z 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: STOP uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień!:

 1. „Uzależnieniom mówię nie” – zainscenizowanie kilku sytuacji, w której potrafimy wykazać się postawą asertywną i odmówić, gdy ktoś zachęca np. do używek. Dyskusja na temat szkód zdrowotnych i społecznych związanych uzależnieniami. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat „Uzależnienia – jak się przed nimi bronić”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. Zorganizowanie dla uczniów i rodziców spotkania z lekarzem nt. niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą korzystanie z używek, z policjantem nt. odpowiedzialności wynikającej z rozprowadzania dopalaczy oraz psychologiem/pedagogiem nt. uzależnienia od Internetu, telefonu, zakupów… Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Przeprowadzenie w klasach prelekcji na temat: „Konsekwencji uzależnień wśród dzieci i młodzieży” – Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Przygotowanie pracy plastycznej pt. „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. „Kiedy kończy się zabawa a zaczyna uzależnienie”? Przygotowanie pracy pisemnej przez uczniów nt. uzależnienia od Internetu. Ocena na podstawie sprawozdania i prac pisemnych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Nakręcenie krótkiego filmiku nt. „Stop uzależnieniom”. Ocena na podstawie sprawozdania i filmu, przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Przygotowanie plakatu „Stop spędzaniu wolnego czasu z telefonem”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Zorganizowanie ogólnoszkolnego biegu/wyprawy rowerowej pod hasłem „Bieg ku zdrowiu”. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/pisemnych filmów, zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych” który w okresie 17.09.2020 r. do 17.12.2020 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Plastyczny konkurs profilaktyczny: „Stop spędzaniu wolnego czasu z telefonem komórkowym i komputerem” regulamin