Samorząd Uczniowski

1. Karol Gronka kl. VII PRZEWODNICZĄCY SZKOŁY

2. Nikola Husi kl. VIIZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3. Kornelia Zygmuntowicz  kl. V SEKRETARZ

4. Grzegorz Rabiański kl. IV – SKARBNIK