Dla rodziców

HARMONOGRAM KONSULTACJI na rok 2022/23

Nauczyciel Termin konsultacji
O. Buczek Nikodem                                                                       Co drugi poniedziałek 14:00 – 15:00
Butas Roman                                              Co druga środa 13:10 – 14:10
Bylina – Stanek Anna Co drugi wtorek 14:05 – 15:05
Brzyżek Tomasz Wtorek 14:00 – 15:00
O. Dziadkiewicz Rajmund Andrzej            Środa 13:10 – 14:10
Hanula Urszula                                           Środa 13:15 – 14:15
Kowalczyk Barbara                                    Co drugi poniedziałek 14.00 – 15.00
Lasak Krystyna                                          Poniedziałek 13:15 – 14:15
Miśkowicz Julia                                         Poniedziałek 14:00 – 15:00
Myśliwiec Kinga                                          Poniedziałek 07:30 – 8:00
Niemiec Bożena                                         Czwartek 14:00 – 15:00
Nowak Małgorzata                                     Poniedziałek 14:00 – 15:00
Nowak Monika Czwartek 09:30 – 10:30
Pawlica Maria                                            Środa 13:15 – 14:15
Stronczek Anna Poniedziałek 12:25 – 13:25
Waksmundzka Anna                                 Poniedziałek 13:15 – 13:45,

środa 08:00 – 08:45

Zasadni Sabina Wtorek 13:15 – 14:15
Zubek Justyna Poniedziałek 13:15 – 14:15

W przypadku nauczycieli mających konsultacje co dwa tygodnie prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu dostępności nauczyciela przez e-dziennik (wiadomości).


Zapraszamy do zapoznania się z poniższą broszurą dotyczącą bezpieczeństwa dziecka w sieci.

https://sptrybsz.lapszenizne.pl/wp-content/uploads/2021/05/broszura_Dzieci-w-wirtualnej-sieci_2021.pdf


W poniższym linku znajdziecie Państwo harmonogram wsparcia specjalistycznego rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych.

harmonogram


 

W poniższym załaczniku umieszczony został artykuł na temat autyzmu i zespołu Aspergera. Zawiera najważniejsze informacje  dotyczące tego zaburzenia o charakterze neurologicznym.

Artykuł

 


Tutaj dostępna jest prezentacja „Jak uczyć się języka angielskiego.


 

Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów dostępna tutaj.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, w związku z pojawiającymi się informacjami o występowaniu wszawicy w niektórych placówkach oświatowo-wychowawczych, w załączeniu przesyła materiały edukacyjne dotyczące tego problemu. Do pobrania tutaj.

Działania profilaktyczne w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych muszą być realizowane systematycznie i w sposób skoordynowany. Niezbędna do tego jest współpraca pomiędzy rodzicami, dyrekcją placówki, nauczycielami i wychowawcami/opiekunami oraz pielęgniarką lub higienistką szkolną.

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego  należy przyjąć, że zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w szkole lub placówce) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka. Nie ma zatem konieczności uzyskiwania od rodziców lub opiekunów każdorazowo pisemnej zgody na przeprowadzenie kontroli czystości głowy u dziecka. 


Ogólne warunki ubezpieczenia „Bezpieczna Szkoła” Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych dostępne tutaj.


Tutaj znajdziecie Państwo dokumenty dotyczące opieki stomatologicznej, którą objęte zostały dzieci naszej szkoły:

Porozumienie

Informacja