Dla rodziców

HARMONOGRAM KONSULTACJI na rok 2023/24


 
  Butas Roman                                                Wtorek 12:30 – 13:30
  Bylina – Stanek Anna   Poniedziałek 10:30 – 11:30 (co dwa tygodnie)
  O. Dziadkiewicz Rajmund Andrzej              Środa 12:20 – 13:20
  Hanula Urszula                                             Środa 13:15 – 14:15
  Jędraczka Zofia   Poniedziałek 14:00 – 15:00
  Kowalczyk Barbara                                      Poniedziałek 7:30 – 8:00

  Środa 7:30 – 8:00 (co dwa tygodnie)

  Lasak Krystyna                                            Czwartek 14:50 – 15:50 (co dwa tygodnie)
  Miśkowicz Julia                                           Wtorek 7:45 – 8:45
  Niemiec Bożena   Poniedziałek 13:15 – 14:15
  Nowak Małgorzata   Poniedziałek 14:15 – 15:15
  Nowak Monika   Poniedziałek 14:15 – 15:15
  Pawlica Maria                                              Wtorek 13:15 – 14:15
  Regiec Celina   Wtorek 15.00-16.00 (co dwa tygodnie)
  Stronczek Anna   Poniedziałek 13:15 – 14:15
  Szewczyk Szczepan   Czwartek 15.00-16.00
  Zabrzewska Joanna   Środa 13.00-14.00 (co dwa tygodnie)
  Zasadni Sabina   Poniedziałek 13:00 – 13:20

  Czwartek 13:00 – 13:40

  Zubek Justyna   Poniedziałek 08.40 – 09.40
  Natalia Waksmańska   Poniedziałek 12.00-13.00 (co dwa tygodnie)

 W przypadku nauczycieli mających konsultacje co dwa tygodnie prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu dostępności nauczyciela przez e-dziennik (wiadomości).

 

INFORMATOR DLA RODZICÓW


Depresja wśród nastolatków

DROGI RODZICU!

Według Światowej Organizacji Zdrowia z depresją zmaga się ponad 350 mln ludzi, co czyni ją jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych. Zaburzenia depresyjne zdiagnozowano u ponad 5 proc. Polaków, a objawy depresyjne pojawiają się nawet u 32 proc. osób w wieku 13-17 lat.  Należy pamiętać, że liczba osób doświadczających zaburzeń depresyjnych, które nie szukają pomocy specjalistów i nie zostały zdiagnozowane, jest o wiele wyższa.

Depresja młodzieńcza jest często bagatelizowana przez osoby dorosłe z otoczenia chorego, które tłumaczą ją młodzieńczym buntem. W EFEKCIE NASTOLATEK CIERPI W MILCZENIU lub też, chcąc zwrócić uwagę otoczenia, podejmuje różne niebezpieczne działania tj. samookaleczenia, próby samobójcze, spożywanie alkoholu i używanie substancji psychoaktywnych.

Zachęcam do zapoznania się z poniższą broszurą dotyczącą DEPRESJI MŁODZIEŃCZEJ.

    Pedagog specjalny

broszura

 


Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się.

Rodzicu!

Zwróć uwagę na to by czas spędzany w domu przez Twoje dziecko został racjonalnie wykorzystany. Dzieciom wbrew pozorom potrzebna jest stabilność, którą może mu dać zaplanowanie dnia, czasu spędzonego po szkolnych lekcjach. Aby wesprzeć dzieci można ustalić harmonogram dnia. W rozkładzie  można wydzielić godziny na naukę z rodzicem, rodzeństwem, naukę samodzielną, czas na relaks i odpoczynek, czas na realizację zainteresowań, oraz czas na obowiązki domowe.

Stałość, powtarzalność w naszym życiu a zwłaszcza w życiu dzieci jest czymś bardzo ważnym. Daje ona im poczucie zaufania, bezpieczeństwa, uczy odpowiedzialności i wdraża do samodzielności.

Jak można motywować i wspierać młodzież do systematycznego uczenia się poza szkołą:

 Okazywać zainteresowanie nauką swoich dzieci, ich sukcesami i trudnościami.  Chwalić swoje dzieci za wytrwałość i systematyczność. Uświadamiać uczniom wartość i znaczenie odbywania nauki w domu dla ich wiedzy i umiejętności.

 Ogromny wpływ na motywację ma także pozytywna ocena rezultatów własnej pracy. Każdy lubi, gdy jego starania są doceniane. Pamiętajmy więc, aby zauważać nawet niewielkie osiągnięcia dziecka i aby chwalić je nawet za drobne postępy. Nie stawiajmy dziecku zbyt wygórowanych wymagań, swoje oczekiwania dostosujmy do jego możliwości.

Bardzo ważne jest, aby zadbać o bezpieczeństwo dziecka w sieci poprzez monitorowanie celu i czasu korzystania przez młodzież z sieci internetowej. Zachęcajmy do odpowiedzialnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu.

Podsumowując, jeśli chcesz pomóc dziecku zwiększyć motywację do nauki:

 • wzbudzaj w dziecku zainteresowania wieloma dziedzinami życia, staraj się stworzyć warunki    

   do poszerzenia wiedzy i doświadczeń dziecka,

 • pomagaj w rozwinięciu umiejętności potrzebnych w nauce (czytanie, zapamiętywanie, notowanie, koncentracja uwagi i inne),
 • nauka w domu powinna odbywać się stale w tym samym miejscu, w ciszy i spokoju, gdzie bez problemu będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty, inne potrzebne materiały oraz najlepiej o stałej porze,
 • należy pamiętać aby nie odrywać dziecka od pracy nad lekcjami, nie zlecamy mu innych zajęć podczas czasu na naukę,
 • każde dziecko ma swój indywidualny styl uczenia, jedni szybciej uczą się „na głos, gdy ktoś im opowiada, omawia, inni wolą sami spojrzeć, przeczytać, jeszcze inna grupa dzieci uczy się w „ruchu” przy muzyce w tle,
 • dziecko mające lepszą pamięć wzrokową powinno uczyć się z podręcznika lub notatek, pomocne dla niego będą podkreślenia,
 • dziecko o przewadze pamięci słuchowej w domu powinno uczyć się głośno albo słuchać tekstu czytanego przez inną osobę,
 • należy poobserwować dziecko oraz porozmawiać z nim o tym co jemu sprzyja w nauce,
 • przed przystąpieniem do wykonywania zadania dziecko powinno uporządkować swoje miejsce pracy i przygotować potrzebne pomoce i przybory,
 • dziecko powinno najpierw wykonywać zadania trudniejsze a potem pozostałe jednakże, aby bardziej zachęcić i zmotywować można zacząć od łatwiejszego materiału, aby dziecko mogło osiągnąć sukces,
 • należy ustalić przerwy, dziecko nie może uczyć się ciągle, 45 minut i przerwa na odreagowanie,
 • aby wdrażać do samodzielności i aby to zaprocentowało w przyszłości nie należy robić zadania za dziecko tylko z dzieckiem,
 • w procesie uczenia się ważną rolę odgrywa samokontrola wykonanej pracy,
 • należy dziecko przyzwyczajać do podejmowania wysiłku, do pokonywania trudności, wtedy uwierzy we własne możliwości, a także uczy się rozwijać swoje uzdolnienia, a przede wszystkim uczy się odpowiedzialności za swoje postępowanie,
 • najlepszym środkiem jest drobna nagroda, np. w postaci uznania rodziców, pochwały wtedy dziecko będzie miało poczucie, że rodzice interesują się jego życiem,
 • doceniaj osiągnięcia dziecka, to go zmotywuje,
 • warto rozróżnić tu dwa pojęcia: osiągnięcia a stopnie. Często pytamy dziecko „co dziś dostałeś”, a powinniśmy zapytać: „czego się dziś nauczyłeś”,
 • dziecko będzie pozytywnie myślało o sobie, gdy będzie miało poczucie własnej wartości.

 Zadaniem rodziców jest pomóc znaleźć swoje silne strony i nauczyć dzieci wykorzystywać je do zdobycia satysfakcji. Warto pomóc wykształcić w dziecku energię i inicjatywę by zrekompensować poczucie niskiej wartości, by znaleźć sposób zrównoważenia ewentualnej słabości.

Rodzicielska pomoc w  nauce w domu powinna być dostosowana do potrzeb dziecka, a Wy rodzice znacie swoje dzieci najlepiej.

Dlatego Drogi Rodzicu wspieraj swoje dziecko !

 Współpracujmy ze szkołą. Pamiętajmy, że nauczyciel to sprzymierzeniec w procesie edukacji dziecka. Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali naszej pomocy, informacji, wsparcia w związku ze sprawami wychowawczymi, jesteśmy dla Was i dla Waszych dzieci. Harmonogram konsultacji nauczycieli dostępny jest w szkole oraz na stronie internetowej szkoły. Serdecznie zapraszamy.

 Życzę Państwu zdrowia i wytrwałości.

Pedagog specjalny


         

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą broszurą dotyczącą bezpieczeństwa dziecka w sieci.

https://sptrybsz.lapszenizne.pl/wp-content/uploads/2021/05/broszura_Dzieci-w-wirtualnej-sieci_2021.pdf


W poniższym linku znajdziecie Państwo harmonogram wsparcia specjalistycznego rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych.

harmonogram


 

W poniższym załaczniku umieszczony został artykuł na temat autyzmu i zespołu Aspergera. Zawiera najważniejsze informacje  dotyczące tego zaburzenia o charakterze neurologicznym.

Artykuł

 


Tutaj dostępna jest prezentacja „Jak uczyć się języka angielskiego.


 

Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów dostępna tutaj.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, w związku z pojawiającymi się informacjami o występowaniu wszawicy w niektórych placówkach oświatowo-wychowawczych, w załączeniu przesyła materiały edukacyjne dotyczące tego problemu. Do pobrania tutaj.

Działania profilaktyczne w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych muszą być realizowane systematycznie i w sposób skoordynowany. Niezbędna do tego jest współpraca pomiędzy rodzicami, dyrekcją placówki, nauczycielami i wychowawcami/opiekunami oraz pielęgniarką lub higienistką szkolną.

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego  należy przyjąć, że zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w szkole lub placówce) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka. Nie ma zatem konieczności uzyskiwania od rodziców lub opiekunów każdorazowo pisemnej zgody na przeprowadzenie kontroli czystości głowy u dziecka. 


Ogólne warunki ubezpieczenia „Bezpieczna Szkoła” Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych dostępne tutaj.


Tutaj znajdziecie Państwo dokumenty dotyczące opieki stomatologicznej, którą objęte zostały dzieci naszej szkoły:

Porozumienie

Informacja