Rada Rodziców

Przewodnicząca –  Elżbieta Gronka

SekretarzEwelina Sarna

Skarbnik –  Bogumiła Ustupska-Zakręcka