Rada Rodziców

Przewodnicząca –  Katarzyna Bizub

SekretarzEwelina Sarna

Skarbnik –  Bogumiła Ustupska-Zakręcka