Publikacje nauczycieli

autor: mgr Julia Miśkowicz
tytuł: „Detektywi na tropach…historii”. Program nauczania historii i społeczeństwa dla drugiego etapu edukacyjnego w klasach łączonych

 autor: mgr Julia Miśkowicz

tytuł: „Ja mam tylko jeden świat – program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI – klasy łączone”

autor: mgr Bożena Niemiec
tytuł: „Odkryć, poznać, zrozumieć – program nauczania przyrody dla II etapu edukacyjnego w klasach łączonych”

współautorzy: Julia Miśkowicz, Maria Jezierczak, Bożena Niemiec, Anna Waksmundzka, Maria Pawlica, Urszula Hanula, Anna Stronczek
tytuł: „Śladami Czarnych Stóp…czyli Łysogóry i Ponidzie” – projekt edukacyjny