Projekty

Plan działań biblioteki związanych z Programem Rozwoju Czytelnictwa

 

Lp.

Działanie

Termin

1. Całoroczny konkurs czytelniczy „Czytelnik roku”

 Cały rok szkolny- od X

2. Konkurs plastyczny

 

Listopad
3. Warsztaty czytelnicze dla klas, oparte na książkach, np. detektywistycznych, przygodowych czy innych; Listopad
4. Warsztaty pisarskie „I ty możesz zostać pisarzem” Wrzesień
5. Akcje czytelnicze- maraton czytania, godzina czytania Czerwiec
6. Noc w Bibliotece (Noc Bibliotek, akcja Centrum Edukacji Obywatelskiej) Październik
7. Poczytaj mi…- starsi uczniowie czytają przedszkolakom(PoczytajMy – Centrum Edukacji Obywatelskiej) Wrzesień – grudzień lub dłużej
8. Gra czytelnicza Cały rok
9. Dzień Głośnego Czytania 30 września
10. Wizyta w dużej bibliotece publicznej Wrzesień – październik
11. Warsztaty w bibliotece publicznej – zajęcia z elementami biblioterapii w Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Targu
12. Wymiana książek z biblioteką publiczną Wrzesień
13. Utworzenie w szkolnej bibliotece „półki dla dorosłych” z pozycjami dla rodziców, Wrzesień – październik
14. Zbiórka książek do biblioteki Cały rok

 

Oprócz tego:

  1. Gazetka / wystawka promująca nowe pozycje książkowe
  2. Działania promujące nowe pozycje:
  1. Oceń książkę po okładce
  2. Zgadnij, o czym będzie.. (na podstawie fragmentów)
  3. Rozszyfruj zakodowany tytuł

 

Projekt „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, którego celem jest poprawa poczucia bezpieczeństwa w szkole i jej okolicy.

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa to program, który powstał w wyniku wieloletniej współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i policji holenderskiej. Placówka realizująca program zobowiązana jest do zbadania w jakim stopniu uczniowie, ich rodzice i nauczyciele czują się bezpiecznie w szkole i w jej otoczeniu oraz podjęcia wszelkich działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa. Jednym z kluczowych elementów związanych z realizacją projektu jest zaproszenie do współpracy i zaangażowanie jak największej liczby partnerów zewnętrznych.

Na podstawie analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców; wizji lokalnej przeprowadzonej na terenie szkoły i wokół niej oraz po spotkaniu partnerów skonstruowano Zintegrowany Plan Działania. Plan ten zawiera działania podejmowane przez szkołę, konkretne terminy i określenie wykonawcy.

W ramach poprawy bezpieczeństwa w naszej szkole podjęliśmy miedzy innymi takie działa jak: spotkanie z przedstawicielem Policji Powiatowej w Nowym Targu dla wszystkich uczniów szkoły, pogadanka na temat dopalaczy, przeprowadzona przez panią pielęgniarkę, spotkania z przedstawicielami OSP w Trybszu wraz z zajęciami z pierwszej pomocy, spotkanie
z ratownikiem medycznym, organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu, spotkanie PZU odblaski, udział uczniów w konkursach OTWP i BRD, przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową, organizowanie apeli dotyczących bezpieczeństwa uczniów podczas dni wolnych od zajęć szkolnych, przeszkolenie wszystkich nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, BHP oraz ochrony danych osobowych i wiele innych.

Stopień realizacji zaplanowanych działań podlega ocenie podczas audytu prowadzonego   przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej w Krakowie. Najwyższym wyróżnieniem dla szkoły związanym z realizacją projektu jest otrzymanie Certyfikatu ,,Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji
w Krakowie – www.malopolska.policja.gov.pl

« z 3 »

Ogólnopolskie programy:

   mleko

Mleko z klasą

Dzięki programowi „Mleko z klasą” uczniowie naszej szkoły mogą pić białe i smakowe mleczko.
Więcej o programie na oficjalnej stronie www.mlekozklasa.pl na której oprócz informacji dzieci znajdą     gry.


owoce_w_szkole

Owoce w szkole

Kolejny już rok uczniowie klas młodszych otrzymują nieodpłatnie owoce, warzywa i soczki.
Więcej o programie na oficjalnej stronie www.owocewszkole.org
(I na tej stronie są umieszczone gry.)


nakretki2

Nakrętki dla chorego Piotrusia

W tym roku zbieramy nakrętki dla naszego sąsiada Piotrusia Sarny.