Dzienne archiwum: 18 listopada 2019

Klasa 2 „Czyta z klasą”

Uczniowie klasy drugiej biorą udział w realizacji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Czytam z klasą”. Ma on na celu: rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, integracja zespołu klasowego, współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Uczniowie kończą realizację pierwszego z trzech modułów, który zatytułowany jest: FIKUŚNE LEKTURKI SPOD CHMURKI, wybraliśmy książkę pod tytułem „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)”, która dostarczyła uczniom wielu pozytywnych przeżyć. Przed nami jeszcze dwa moduły: ZWIERZĘCE LEKTURKI SPOD CHMURKI I POLSKIE LEKTURKI SPOD CHMURKI.