Miesięczne archiwum: Kwiecień 2020

CERTYFIKAT „SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA”

W okresie od 13.09.2019 do 14.02.2020 nasza szkoła brała udział w konkursie „Szkoła Dobrego Wychowania” organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Warunkiem uzyskania certyfikatu było zrealizowanie kilku zadań. Wśród nich znalazło się m.in. zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Szkolny Mistrz Savoir – vivre” czy przeprowadzenie przez wychowawców i nauczycieli pogadanek nt. dobrego wychowania, wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka, a także wartości, jakie należy w życiu cenić i w sobie rozwijać.

W ramach konkursu uczniowie klasy ósmej napisali rozprawki na temat „Moje zachowanie świadczy o mnie”. W swoich pracach podawali potwierdzające tę tezę przykłady nie tylko z literatury, ale także ze swojego życia.

Kolejnym zadaniem, które wykonaliśmy były klasowe plakaty nt. „Mój wygląd świadczy o mnie”Efektem była galeria prac wyeksponowana na przenośnej tablicy. Każdy plakat przedstawiał inny aspekt podanego tematu np. jak należy ubierać się na co dzień, a jak odświętnie, promocja zdrowego stylu życia.

Jednym z najciekawszych zadań, które udało nam się zrealizować były międzyklasowe inscenizacje na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych czy rówieśników.

            Nasza praca i wysiłek sprawiły, że udało nam się uzyskać certyfikat. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację zadań konkursowych. Certyfikat jest dla nas nie tylko wyróżnieniem, ale także zobowiązaniem do tego, by swoją postawą świadczyć o tym, że jesteśmy dobrze wychowani oraz zachętą to tego, by stale doskonalić się w tym zakresie.