Spacer po wiedzę

W dniu 12 lutego, klasa VIII wraz z opiekunem p. Urszulą Kulczycką, uczestniczyła w nietypowej lekcji wiedzy o społeczeństwie. Warsztaty w Urzędzie Gminy w Łapszach Niżnych pod hasłem „Spacer po wiedzę” miały na celu podniesienie wiedzy i umiejętności, w zakresie działania samorządu lokalnego jakim jest urząd gminy.

Naszym przewodnikiem po Urzędzie Gminy była Pani sekretarz Joanna Słowik, dzięki której mogliśmy wnikliwie zbadać strukturę urzędu, poznać pracowników i dowiedzieć się więcej o wykonywanych przez nich działaniach. Podczas naszej wizyty w urzędzie zajrzeliśmy do wielu ciekawych miejsc takich jak gabinet wójta, gdzie mogliśmy porozmawiać z Panem  Wójtem, gabinet skarbnika, w którym Pan Skarbnik opowiadał o finansach gminy jak również salę obrad, gdzie spotykają się wybrani przez mieszkańców Radni.

Ta lekcja, inna niż wszystkie, przybliżyła nam działalność urzędu gminy a przede wszystkim uświadomiła, że tak naprawdę gmina to My, wszyscy mieszkańcy naszej Małej Ojczyzny.