Uczniowie klasy 1 przystąpili do projektu „Świetlik”

Głównym celem projektu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego. Konkurs skierowany jest do dzieci z najmłodszych klas, ponieważ to w tym czasie procesu kształcenia rozwijają się najważniejsze predyspozycje, zainteresowania i talenty. Formuła konkursu polega na przeprowadzeniu doświadczeń, dzięki którym dzieci uświadamiają sobie, że wszystko co dzieje się wokół nich można naukowo wyjaśnić. Po serii doświadczeń nasi pierwszoklasiści 12.03.2019r. będą pisać test, łączący wiedzę teoretyczną z umiejętnością logicznego myślenia. Klasa 1 się w poniedziałki na zajęciach dodatkowych i wykonują doświadczenia
i obserwacje. Dzięki zabawie zaczynają poznawać świat nauki.

« 1 z 2 »