Odkrywanie dziedzictwa Trybsza czyli klasa VII i Quest

Na terenie naszego regionu realizuje się projekt pt. „Odkrywanie skarbów dziedzictwa południowej Małopolski” , który jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest wzmocnienie lokalnej tożsamości kulturowej mieszkańców (w szczególności młodzieży) 8 mikroregionów południowej części Małopolski oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej tych terenów dzięki stworzeniu sieci 50 „wypraw odkrywców” (zgodnie z metodyką Valley Quest: nieznakowanych w terenie tras, po których prowadzi wiersz opowiadający o danym miejscu, zawierający zagadki, prowadzące do hasła i skarbu) na bazie wiedzy zebranej w toku kompleksowej inwentaryzacji dziedzictwa niematerialnego między innymi Górali Spiskich, w tym Trybszan, poprzez naukowe badania terenowe i angażowanie miejscowej młodzieży do odkrywania miejscowego dziedzictwa.

Z powstałej w ramach projektu wyprawy dostępnej w formie ulotek i aplikacji mobilnej będą mogli skorzystać mieszkańcy i turyści, odwiedzający naszą miejscowość. Uczniowie przygotują prace – literackich i wizualne – prezentujące miejscowe dziedzictwo niematerialne .

Naszą szkolę reprezentuje klasa VII, która jest już po pierwszych warsztatach. Cztery grupy uczniów tej klasy opracują trasę Questu układając zagadki, zawierające szyfr. Pierwsze zajęcia miały charakter informacyjno – rozpoznawczy. Młodzież dowiedziała się, na czym polega projekt, metoda Questu. Odbyła także wycieczkę po Trybszu w poszukiwaniu śladów przeszłości, które warto utrwalić i zaprezentować.

https://www.facebook.com/watch/?v=419223738963339

Kolejne spotkania niebawem.

Udział młodych ludzi w takim projekcie jest niebywale cennym doświadczeniem. Oprócz odkrywania własnej „małej ojczyzny” będą autorami przewodnika.

Julia Miśkowicz