Wsparcie specjalistyczne dla mieszkańców Gminy Łapsze Niżne

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych informuje, że tutejszy Ośrodek rozpoczął realizację Projektu „Centrum Rozwoju Rodziny w Gminie Łapsze Niżne”.

Bliższe informacje na ten temat można znaleźć tutaj.