Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

Rodzice, których dzieci zostały zrekrutowane do oddziałów przedszkolnych w Trybszu na rok szkolny 2020/21 zobowiązani są  dostarczyć do szkoły deklarację potwierdzenia woli kontynuacji edukacji przedszkolnej na rok 2020/21 w nieprzekraczalnym terminie do 6 marca 2020r.

Dokument do pobrania tutaj.