Organizacja pracy szkoły i przedszkola od 25 maja

 Opieka przedszkolna od 25.05.2020 r.

Od poniedziałku 25.05.2020 r. zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
W załączniku szczegóły dotyczące organizacji zajęć dla dzieci.

Procedury postępowania w oddziale przedszkolnym załącznik

 Zasady organizacji zajęć dla klas I-III od 25.05.2020 r.

Od poniedziałku 25.05.2020 r. zorganizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z klas I-III przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
W załączniku szczegóły dotyczące organizacji zajęć dla dzieci.

Deklaracja – załącznik

Komunikat GIS – załącznik