Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2020/2021

W najbliższy wtorek 1 września o godz. 8.30 zaczynamy  Nowy Rok Szkolny 2020/21 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Trybszu.
Uczniowie przychodzą prosto do kościoła na rozpoczęcie mszy. Wszystkich obowiązują maseczki. Dzieci proszone  są o zajmowanie miejsc w całej świątyni, w celu zachowania dystansu społecznego.
W trakcie nabożeństwa odbędzie się poświęcenie przyborów uczniów klasy I.

W związku z trwającym stanem epidemicznym oraz ustaleniem na naszym terenie strefy czerwonej, organizacja nowego roku będzie  przedstawiać się następująco.

Po mszy świętej odbędzie się spotkanie z wychowawcami w klasach. W tym roku nie będzie wspólnego spotkania na korytarzu głównym.
Zgodnie z zaleceniami GIS i MEN uczniowie będą przebywać tylko w jednej sali wyznaczonej dla nich a nauczyciele będą przychodzić do nich na poszczególne lekcje. Przydział sal dla poszczególnych oddziałów na spotkanie z wychowawcami:

  1. Oddział przedszkolny (3, 4 latki)  spotkanie w sali przedszkolnej– p. Małgorzata Molitorys-Sperka
  2. Oddział Zero (5, 6 latki) spotkanie w Zerówce – p. Małgorzata Nowak
  3. Klasa I spotkanie w sali obok biblioteki – p. Anna Waksmundzka
  4. Klasa II spotkanie w sali obok sklepiku – p. Maria Pawlica
  5. Klasa III spotkanie w sali obok pokoju nauczycielskiego – p. Maria Haber

Uczniowie klasy 0, I, II, III wejście od strony boiska wielofunkcyjnego

  1. Klasa IV –V spotkanie w sali łączonej obok zerówki p. Urszula Hanula
  2. Klasa VI- VII spotkanie w sali polonistycznej – p. Julia Miśkowicz
  3. Klasa VIII spotkanie w sali matematycznej- p. Bożena Niemiec

Uczniowie kl. IV-VIII wejście główne do szkoły

Na terenie szkoły do momentu wejścia do klas i zajęcia miejsc w ławkach uczniów obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
To samo dotyczy również rodziców i opiekunów dzieci z oddziałów przedszkolnych i klasy I.

Proszę, by uczniowie przynieśli w tym dniu plecaki celem odebrania przygotowanych podręczników.

Anna Stronczek- dyrektor szkoły