Konkurs Talentów

Gminny Ośrodek Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy wraz ze Stowarzyszeniem „Dzieci i Młodzież Spisza” zaprasza do wzięcia udziału w „Konkursie Talentów”, którego celem jest rozwijanie i promowanie talentów artystycznych dzieci i młodzieży naszego regionu.

Konkurs ma za zadanie wyłonić występujące indywidualnie lub grupowo osoby z ponadprzeciętnymi umiejętnościami w grze aktorskiej, grze na instrumencie, śpiewie, tańcu, akrobatyce oraz w innych formach artystycznych. Regulamin konkursu dopuszcza do udziału osoby w dowolnym wieku i z dowolnym rodzajem talentu.

W 2021 roku konkurs odbędzie się w formule online. Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału!

Szczegóły konkursu: http://gok.lapszenizne.pl/?p=1305&fbclid=IwAR03F6RaIz3bI9yX0S5jHx_izuhHaH-S9QQeMQc9A0L1gnrGtS_NBYRuiJg