Wybory do SU

Protokół z wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Świętej Elżbiety Węgierskiej w Trybszu

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. Świętej Elżbiety Węgierskiej w Trybszu odbyły się dnia 29.09.2021r. Do wyborów zgłosiło się 6 kandydatów: Julita Dzięciołowska (kl.8), Sebastian Rabiański (kl.7), Adrian Szlachtowski (kl.7), Karol  Gronka (kl.6), Paulina Moś (kl.5), Rafał Bizub (kl.4).

W wyborach wzięło udział 65 osób, oddano 111 głosów – wszystkie głosy były ważne.

Oto pełna lista kandydatów oraz liczba zebranych głosów:

  1. Karol Gronka – 32 głosy
  2. Julita Dzięciołowska – 18 głosów
  3. Paulina Moś – 19 głosów
  4. Sebastian Rabiański – 13 głosów
  5. Adrian Szlachtowski – 14 głosów      
  6. Rafał Bizub – 15 głosów

Z dniem 29.09.2021r. powołany został Samorząd Uczniowski na rok szkolny 2021/2022 w składzie:

Przewodniczący: KAROL GRONKA

Zastępca:              PAULINA MOŚ

Sekretarz:             RAFAŁ BIZUB

Skarbnik:              JULITA DZIĘCIOŁOWSKA

Zebrania Samorządu Szkolnego będą odbywały się w środy o godz. 11.20 w sali matematyczno – przyrodniczej.

Opiekun SU – Bożena Niemiec