Lekcja w Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Targu, Urzędzie Skarbowym i w Straży Pożarnej

10 listopada 2021 roku zorganizowany został wyjazd dla klas 4-8 do Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Targu w celu uczestniczenia uczniów w godzinnych warsztatach prowadzonych w ramach akcji „BOOOM na komiksy i gry planszowe w bibliotece”. Podczas zajęć wszyscy zastanawialiśmy się wspólnie nad definicją grupy: czym jest grupa i kto ją tworzy, potem dzieci miały do wykonania dwa zadania: Kreatywne Bingo oraz wariant gry FITS dobrze się układa. Z zadaniami poradzili sobie bardzo dobrze, wszyscy z zaangażowaniem wykonywali polecenia.

https://www.facebook.com/BibliotekaPedagogicznawNowymTargu/

Następnie podzieliliśmy się na dwie grupy, starsze klasy udały się na zajęcia w Urzędzie Skarbowy, gdzie mieli okazję spotkać się z Panią Naczelnik i odegrać scenki naczelnik-podatnik, mogli wcielić się w role naczelnika lub podatnika. Uczniowie poznali też historyczny zarys podatków, nauczyli się redagować pisma urzędowe i wypełniać deklaracje, poznali pracę sekretariatu i innych komórek, na koniec wzięli udział  konkursie z nagrodami. W tym samym czasie klasa czwarta i piąta odwiedziły Straż Pożarną w Nowym Targu.   Dzieci dowiedziały się, że praca strażaków polega nie tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi, wypadków samochodowych i innych niebezpiecznych wydarzeń. Największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki, do środka którego dzieci mogły wejść. Strażacy zademonstrowali wykorzystywaną w akcjach aparaturę oraz wyposażenie wozu strażackiego, między innymi: gaśnice, węże, sprzęt służący do pomocy podczas wypadków. Dzieciaki przekonały się również jak głośno może być w remizie podczas przygotowania do akcji ratunkowej. Był to dzień pełen niezapomnianych wrażeń.

« z 3 »