Olimpiada Historyczna Juniorów

Niedawno w naszej szkole odbyły się szkolne eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Juniorów. Spośród kilku uczestników do dalszego – okręgowego etapu zakwalifikował się uczeń klasy 6 – Marcel Miśkowicz. Adresatami Olimpiady są wszyscy uczniowie szkół podstawowych zainteresowani historią.  Zawody na etapie szkolnym polegają na samodzielnym rozwiązaniu testu pozwalający na sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej dla szkoły podstawowej (wymagania ogólne i wymagania szczegółowe).Test składał się z pytań zamkniętych i z zadań otwartych krótkiej odpowiedzi posiadających obudowę dydaktyczną w postaci różnego typu materiałów źródłowych (teksty źródłowe, ikonografia, dane statystyczne, mapy itp.) oraz z jednego zadania, którego wykonanie wymaga dłuższej wypowiedzi – rozprawki na jeden z podanych tematów. Eliminacje okręgowe (z kilku województw) są w części pisemnej podobne, uczestnik jednak wykazuje się wiedzą szerszą niż w szkolnej części, po uzyskaniu 85% może przystąpić do części ustnej.
Marcel uczestnicząc w tych zmaganiach wykazał się wiedzą. Jest dopiero w klasie 6, ale przygodę z zawodami historycznymi rozpoczął od wysokiej poprzeczki.
Gratulując Marcelowi i Rodzicom dziękuję za ich obecność podczas wyjazdu do Krakowa.
Przykład Marcela pokazuje, że warto się uczyć i być ambitnym.

Julia Miśkowicz