Z Mickiewicza wywiedzione. 200 lat polskiego romantyzmu

Konkurs Z Mickiewicza wywiedzione. 200 lat polskiego romantyzmu jest konkursem artystycznym, organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Libiążu. Głównym celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza oraz polskim romantyzmie w związku z 200. rocznicą wydania Ballad i romansów, poprzez przedstawienia teatralne zainspirowane biografią i dziełami Wieszcza.

Celem  Konkursu jest popularyzacja wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza oraz jego zasługach dla kultury polskiej,  popularyzacja wiedzy o polskim romantyzmie w związku z 200. rocznicą wydania „Ballad i romansów”,  wsparcie edukacji patriotycznej i kulturowej poprzez kształtowanie postawy szacunku dla wybitnych dzieł literatury polskiej, propagowanie kultury żywego słowa poprzez pracę z wybitnymi utworami literackimi;  propagowanie przedsięwzięć teatralnych jako formy ekspresji artystycznej, rozwijanie uzdolnień artystycznych młodzieży,  zainspirowanie młodzieży do szlachetnego współzawodnictwa .

Grupa teatralna – po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią – wznowiła swoją działalność. Pokusiliśmy się o udział w Konkursie,  a spektakl  wystawiliśmy dla uczniów naszej szkoły oraz Rodziców. Poniżej link do przedstawienia.

https://drive.google.com/file/d/1_Vbc0kuhOOFpt2VZ39UbMDIH31k7FqQi/view?usp=sharing

Nasz spektakl zatytułowany był „To lubię” i stanowił kompilację ballad „Powrót taty”, „Świtezianka”, „Lilie” „Pani Twardowska”, „To lubię” oraz fragmentów dramatu II cz. „Dziadów”. 

Cała grupa włożyła w spektakl wiele pracy, wysiłku i serca. Gratuluję wszystkim uczestnikom, a byli nimi chętni uczniowie z klas III – VIII (13 osób). Wyniki Konkursu będą znane w maju, jednak sądzę, że uczniowie już wygrali – z nieśmiałością, z tremą, może lenistwem, nabyli odwagi scenicznej. Bardzo wszystkim gratuluję.


Julia Miśkowicz