Kadra pedagogiczna

mgr Anna Stronczek dyrektor, edukacja wczesnoszkolna
mgr Sabina Pluta wychowanie przedszkolne
Małgorzata Nowak wychowanie przedszkolne
mgr Anna Waksmundzka edukacja wczesnoszkolna, j. polski
mgr Maria Pawlica edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, informatyka
mgr Julia Miśkowicz j. polski, historia, biblioteka
mgr Urszula Hanula j. angielski, pedagog
mgr Bożena Niemiec matematyka, geografia
mgr Justyna Zubek edukacja wczesnoszkolna, przyroda, logopedia
mgr Barbara Kowalczyk biologia, chemia
mgr Miłosława Nowak logopedia
mgr Urszula Kulczycka wos
mgr Krystyna Lasak e.dla bez., j. niemiecki
mgr Józefa Żołądek wdż, dor. zaw.
mgr Tomasz Brzyżek Wf
o. Rajmund Dziadkiewicz religia
mgr Małgorzata Molitorys-Sperka edukacja wczesnoszkolna
mgr Bogumiła Pirchała zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Magdalena Obrzud przyroda
mgr Marta Bylina historia