Kadra pedagogiczna

 

mgr Anna Stronczek

edukacja wczesnoszkolna

mgr Julia Miśkowicz

język polski, historia

mgr Anna Waksmundzka

edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

mgr Urszula Hanula

język angielski, język niemiecki

mgr Barbara Kowalczyk

biologia, chemia

mgr Bożena Niemiec

matematyka, przyroda, geografia

mgr Maria Pawlica

edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, informatyka

Małgorzata Nowak

wychowanie przedszkolne

Sabina Pluta

wychowanie przedszkolne

o. Rajmund Dziadkiewicz

religia

mgr Roman Butas

technika, fizyka

mgr Tomasz Brzyżek

WF

 mgr Justyna Zubek        logopedia i zajęcia rewalidacyjne