Kadra pedagogiczna

mgr Anna Stronczek dyrektor, edukacja wczesnoszkolna
Sabina Pluta wychowanie przedszkolne
Małgorzata Nowak wychowanie przedszkolne
mgr Anna Waksmundzka edukacja wczesnoszkolna, j. polski
mgr Maria Pawlica edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, informatyka
mgr Julia Miśkowicz j. polski, historia, biblioteka
mgr Urszula Hanula j. angielski, pedagog
mgr Bożena Niemiec matematyka, geografia
mgr Justyna Zubek edukacja wczesnoszkolna, przyroda, logopedia
mgr Barbara Kowalczyk biologia, chemia
mgr Miłosława Nowak j. niemiecki
mgr Urszula Kulczycka wos
mgr Krystyna Lasak e.dla bez.
mgr Józefa Żołądek wdż, dor. zaw.
mgr Tomasz Brzyżek Wf
o. Rajmund Dziadkiewicz religia