Samorząd Uczniowski

1. Emilia Sarna kl. VII PRZEWODNICZĄCY SZKOŁY

2. Laura Wyrostek kl. VZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

3. Karol Gronka kl. IV SEKRETARZ

4. Julita Dzięciołowska kl. VI SKARBNIK