Samorząd Uczniowski

1. Bartłomiej Słowik PRZEWODNICZĄCY SZKOŁY

2. Gabriel Wadowski – ZASTĘPCA

3. Gabriela Rabiańska – SEKRETARZ

4. Anna Findura SKARBNIK