Samorząd Uczniowski

1. Bartłomiej Budz PRZEWODNICZĄCY SZKOŁY

2. Karolina Łukasz – ZASTĘPCA

3. Emilia Waksmundzka – SEKRETARZ

4. Anna Findura SKARBNIK