Pasowanie na Przedszkolaka

Przedszkolaczek

Jestem mały przedszkolaczek,

mam dwie ręce, nogi dwie.

Jestem dzielny, już nie płaczę,

do przedszkola chodzić chcę.

Z apetytem wszystko zjadam,

z dziećmi w zgodzie bawię się,

pantofelki sam zakładam,

samodzielnym być już chcę.

Tańczę, śpiewam, recytuję

i wierszyków dużo znam,

Most i zamek sam buduję,

bo trzy latka przecież mam.

13 listopada nasi najmłodsi uczniowie oficjalnie zostali włączeni w poczet społeczności szkolnej, a to za sprawą Pasowania na przedszkolaka. Na uroczystość zaproszona została pani dyrektor, rodzice oraz dzieci z oddziału zerowego wraz z wychowawcą. Maluchy zaprezentowały krótki program artystyczny zaproszonym gościom. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie, podczas którego przedszkolaki zapewniły zebranych o swojej gotowości do spełniania uczniowskich obowiązków. Każdy na znak potwierdzenia tych słów, w specjalnie przygotowanej księdze, zostawił pod swoim imieniem odcisk palca. Ślubowanie nie ominęło również rodziców. Wszyscy zobowiązali się do niesienia pomocy swoim pociechom oraz do dostrzegania w swoim dziecku pozytywnych cech. Na koniec pasowane dzieci otrzymały od wychowawczyni i rodziców niewielkie upominki. Po uroczystościach wszystkich czekał słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców.

Chwała Bohaterom

W październiku uczniowie klas 2-8 wzięli udział w akcji „BohaterOn”. BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON” dosłownie włącza historię bohatera – film albo prezentację, na komputerze, w telewizji bądź na tablecie. Nazwa ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej indywidualnych historii Powstańców poprzez nowoczesny patriotyzm.

Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość. Było uosobieniem kluczowych wartości, takich jak patriotyzm, wolność czy determinacja w przeciwstawianiu się wrogom. Niestety, wśród kolejnych pokoleń świadomość jego znaczenia stopniowo zanika. W tym samym czasie odchodzą od nas ostatni Powstańcy, którzy pełnią fundamentalną rolę w podtrzymywaniu pamięci, przedstawiając wydarzenia tamtych dni z bezpośredniej perspektywy. Ludzie Ci zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek – akcja BohaterON pozwala każdemu na wyrażenie tego w symboliczny sposób.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach przybliżających im historię Powstania Warszawskiego, wykonali też laurki, kartki okolicznościowe, na których napisali życzenia i pozdrowienia dla powstańców. Życzenia znalazły się także na gotowych, otrzymanych od organizatorów pocztówek.

Julia Miśkowicz

« 1 z 6 »

Rekord dla Niepodległej

Nasza szkoła włączyła się do akcji organizowanej przez MEN „Rekord dla Niepodległej” i 9 listopada o godz.11.11 wszyscy nasi nauczycie, uczniowie, przedszkolaki, a także chętni rodzice odśpiewali wspólnie cztery zwrotki naszego hymnu. To była podniosła i wzruszająca chwila również ze względu na świadomość, że w tym momencie tworzymy jedność z kilkoma milionami młodych Polaków i ich nauczycielami.

Konkurs pieśni patriotycznych

Już po raz trzeci uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnym Konkursie Pieśni Patriotycznych pod honorowym patronatem Wójta Gminy, który odbył się 8 listopada w Szkole Podstawowej w Łapszach Niżnych. Wystąpiły dwa duety: Lena Sarna i Rafał Bizub z kl. I, Katarzyna Majerczak i Gabriela Rabiańska z kl. VII oraz zespół z kl. VIII w składzie: Karolina Budziszowska, Gabriela Turkot, Bartłomiej Budz, Michał Matoniak i Bartłomiej Słowik. Właśnie zespół z piosenką „Cały świat śpi spokojnie” otrzymał wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy!

« 1 z 2 »

Wieczornica

Dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę nasza szkoła zorganizowała 5 listopada dla społeczności lokalnej i zaproszonych gości Wieczornicę pod hasłem „Dumni z Niepodległej”. Na potrzeby uroczystości OSP w Trybszu udostępniła nam budynek remizy. Wśród licznie zgromadzonej publiczności znaleźli się m.in.: wójt naszej gminy pan Jakub Jamróz, przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie pani Dorota Słońska-Halczak, sekretarz gminy pani Joanna Słowik, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń działających w naszej wsi, rodzice, dziadkowie i wszyscy, którzy razem z nami chcieli świętować tą wyjątkowy dla każdego Polaka fakt.

Na przygotowany na tę okazję montaż słowno-muzyczny złożyły się słowa wprowadzenia, które przypomniały jakie drogi i jakie wielkie postaci prowadziły nasz naród do wolności, najpiękniejsze wiersze o Ojczyźnie naszych poetów, a także pieśni żołnierskie i patriotyczne powstałe przed 1918 rokiem. W programie wzięli udział oprócz uczniów naszej szkoły także przedstawiciele, rodziców i młodzieży. Występom wokalnym towarzyszył na skrzypcach Bartek z klasy VIII, a na organach drugi Bartek z tej samej klasy i nasz organista pan Wadowski.

Po części artystycznej przedstawione zostały wyniki dwóch organizowanych przy tej okazji konkursów: plastycznego i konkursu wiedzy o Polsce, laureatom wręczono dyplomy i nagrody. Następnie o głos poprosiła pani wizytator i pan wójt, którzy w ciepłych słowach podziękowali za występ i złożyli wszystkim piękne życzenia z tej wyjątkowej okazji.

Na zakończenie zebrani goście mogli odbyć symboliczne spotkanie z historią i obejrzeć przygotowaną na tę okazję wystawę zdjęć, pamiątek związanych z historią naszej wsi, z budowaniem państwowości. Rada Rodziców natomiast zaprosiła wszystkich na pyszne  ciastko.

Wszystkim, którzy mieli swój udział w przygotowaniu tej uroczystości serdecznie dziękujemy!

« 1 z 8 »

 

 

Wycieczka do Krakowa

Uczniowie klas 4-8 brali udział w wycieczce do Krakowa. Miała charakter historyczny, dzieci bowiem zwiedziły miejsca związane z przeszłością.  W Katedrze Wawelskiej miały możliwość obejrzenia królewskich nagrobków. Wyszliśmy po wielu drewnianych schodach na wieżę z Dzwonem Zygmunta, skąd rozciąga się wspaniała panorama miasta. Będąc w Katedrze zeszliśmy do Krypt z Królewskimi Grobami,  odwiedziliśmy także kryptę wieszczów –  Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza. Przy grobie tego ostatniego klasa ósma wydeklamowała Inwokację z „Pana Tadeusza”.  Najważniejszym jednak punktem programu w Kryptach był grób Marszałka, Józefa Piłsudskiego.

Kolejnym elementem wycieczki były warsztaty w Międzynarodowym Centrum Edukacji, w Kamienicy pod Krukami. Tematem zajęć dla klas 4-6 było dziedzictwo lokalne, a klas 7-8 – bycie obywatelem w swojej społeczności.

Ostatnią, edukacyjną częścią wycieczki była wizyta w Muzeum- Podziemny Kraków, gdzie uczniowie dowiedzieli się wielu wiadomości o dziejach średniowiecznego Krakowa. Na koniec, już tradycyjnie, odwiedziliśmy restaurację Mc Donalda.

Wycieczka była bardzo intensywna, jednak na drugi dzień okazało się, ze dzieci zapamiętały wiele faktów, o czym świadczą ich notatki w zeszytach do historii.

Julia Miśkowicz

« 1 z 5 »

Zaproszenie

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Świętej Elżbiety Węgierskiej w Trybszu serdecznie zaprasza na Wieczornicę „Dumni z Niepodległej”, która odbędzie się
5 listopada o godz. 18.00 w budynku Remizy OSP w Trybszu.

Dzień Edukacji Narodowej i Pasowanie na ucznia

Uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Trybszu są już pełnoprawnymi uczniami. Pasowanie na ucznia klasy pierwszej odbyło się 12 października. Zgodnie z tradycją, pierwszoklasiści musieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami, było dużo wierszyków, piosenek – jedna nawet w języku angielskim. Po programie artystycznym uczniowie odpowiadali na szereg pytań, które zadawał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
w Trybszu i pani Dyrektor. Po ślubowaniu pani dyrektor Anna Stronczek  pasowała dzieci klas pierwszych na uczniów Szkoły Podstawowej w Trybszu. Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali dyplomy, prezenty od rodziców oraz kolegów z klasy drugiej. Po uroczystości cała społeczność szkolna mogła spróbować pysznych wypieków przygotowanych przez mamy dzieci klasy pierwszej.

« 1 z 14 »

Pokaz historyczny „Ku Niepodległej”

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach historycznych „Ku niepodległej”. Mieli okazję zapoznać się z uzbrojeniem kosyniera, powstańca listopadowego i styczniowego, wreszcie żołnierza z okresu I wojny światowej. Wszystko to w strojach z epoki. Wydawać by się mogło, że zainteresowani byli głównie chłopcy? Nic bardziej mylnego. I dla dziewcząt znalazło się zajęcie – wcieliły się w rolę sanitariuszek.

Na koniec każda klasa miała możliwość dotknąć, obejrzeć każdy rekwizyt przywieziony przez prowadzących. Żywe lekcje historii są okazją nie tylko do przypomnienia sobie wiadomości, ale i rozbudzenia pasji.

Julia Miśkowicz

« 1 z 8 »