Debata

W dniu 26.09. 2017 w naszej szkole w ramach programu „Zaczytana Szkoła” odbyła się debata pod hasłem Włącz książkę! Włącz czytanie!

Jej celem było wyjaśnienie, czy i dlaczego warto czytać książki.

Po dyskusji wokół tematu podzielonej na bloki tematyczne: Czy czytanie książek może być pasją? Czy i jakie znaczenie ma czytanie książek przez rodziców dzieciom? Książka czy film? uczniowie doszli do wniosków, zapisanych na planszy, że:

Warto czytać, bo czytanie m. in. rozwija nasze słownictwo, zabija nudę, rozwija wyobraźnię, poprawia znajomość ortografii, jest z nami w podroży, przenosi nas w inny świat, jest ucieczką od problemów, uczy samodzielnie rozwiązywać problemy, uczy dorosłego, samodzielnego życia, poprawia umiejętność czytania, rozwija mózg, pomaga w pisaniu wypracowań, pogłębia naszą wiedzę, książka jest dobra na zimowe wieczory, książki kształcą, czytanie wzbogaca pisanie, poprawia koncentrację i pamięć, buduje poczucie własnej wartości, czytanie umila czas, pobudza kreatywne myślenie itp.

Przeciwnicy mieli następujące argumenty: nie ma obrazków, nie można czytać po ciemku, można nie zrozumieć dobrze tekstu, można się zrazić czytając książki nieodpowiednie dla swojego wieku, z książką nie da się rozmawiać oraz inne.

Na koniec wszyscy uczniowie za pomocą karteczek zagłosowali, wyrażając w ten sposób swoją opinię na dany temat. Okazało się, że zwolenników czytania w naszej szkole jest zdecydowanie więcej niż przeciwników.

galeria

Wycieczka kl. VI „Będę właścicielem lasu”

     W dniu 25 września uczniowie klasy VI wzięli udział w wycieczce do Pienińskiego Parku Narodowego. Dzięki programowi edukacyjnemu PPN mogli wzbogacić swoją wiedzę przyrodniczą na zajęciach zatytułowanych „Będę właścicielem lasu”. Zdobywanie kolejnych informacji wymagało współpracy i pokonywania kolejnych metrów niebieskiego szlaku, prowadzącego na Trzy Korony. Do szczytu jednak nie dotarliśmy ze względu na to, że po wcześniejszych kilkudniowych intensywnych opadach na dalszej części szlaku było dużo błota
i wędrówka byłaby utrudniona.

Nasze wrażenia z wycieczki są bardzo pozytywne. Dopisała nam wspaniała, słoneczna pogoda. Dzięki temu mogliśmy podziwiać piękny krajobraz Pienin, ale także i Gorców. W tak sprzyjających warunkach łatwiej wykonywało się zadania edukacyjne. Jednym z najważniejszych było rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów. Ta wyprawa nie tylko poszerzyła naszą wiedzę na temat lasu, roślin i zwierząt, jakie w nim żyją, ale także pozwoliła nacieszyć się pięknymi widokami. zdjęcia

„MIĘDZY NAMI JASKINIOWCAMI”

Klasa piąta realizowała projekt o życiu ludzi pierwotnych pt. „Między nami jaskiniowcami”. Uczniowie mieli tydzień na jego przygotowanie.

Klasa została podzielona na pięć grup. Każda grupa otrzymuje kartę pracy z zadaniami. Grupy wcielały się w ZBIERACZY, BUDOWNICZYCH, ROLNIKÓW i HODOWCOW, RZEMIEŚLNIKÓW i MYŚLIWYCH.

Grupa ZBIERACZY przygotowała plakat i rysunek przedstawiający zbierane pożywienie: miód, owoce leśne… MYŚLIWI  postarali się o wykonanie kamiennych toporków, łuków i dzid oraz plakatów z wizerunkami zwierząt łownych. ROLNICY i HODOWCY  przygotowali makietę zagrody z ulepionymi zwierzętami i łanem zboża, a także zabudowaniami. Wykonali także plakat z rysunkami prymitywnych narzędzi rolniczych. BUDOWNICZOWIE przygotowali także makietę przedstawiającą szałas pokryty skórami zwierząt. RZEMIEŚLNICY wykonali z gliny i plasteliny naczynia, którymi posługiwał się człowiek pierwotny. Każda z grup ponadto opowiedziała o swoich zajęciach. zdjęcia

Taki sposób pracy uczniom się spodobał, co wyrazili w późniejszej rozmowie.

Julia Miśkowicz

Miasteczko komunikacyjne

Od 13 września przy naszej szkole funkcjonowało „miasteczko rowerowe”. Dzięki staraniom pana Stanisława Barnasia – radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego nasze dzieci miały możliwość ćwiczyć praktyczne umiejętności jazdy na rowerze w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Miasteczko cieszyło się oczywiście dużą popularnością  zwłaszcza wśród najmłodszych, przed którymi egzamin na kartę rowerową. zdjęcia

Biegające dyktando

Na początku września klasy 6 i 7 zamiast tradycyjnych w ćwiczeniach ortograficznych mogły wykazać się wiedzą w nietypowy sposób. „Biegające dyktando”- nieco inne niż zazwyczaj stosowane, to aktywizujące, angażujące, wymagające czytania ze zrozumieniem, prawidłowej wymowy, spostrzegawczości i czujności ortograficznej ćwiczenie. Dostarcza mnóstwa pozytywnej energii i radości! Przygotowany tekst z wybranymi trudnościami ortograficznymi został wcześniej rozwieszony na korytarzu. Na stolikach w klasie przygotowane zostały czyste kartki. Klasy zostały podzielone na dwuosobowe zespoły. Zadaniem uczniów było:

  1. Przeczytanie zdania z dyktanda na korytarzu przez jedną osobę z grupy,
  2. Podyktowanie go koledze piszącemu w klasie w brzmieniu identycznym jak z kartki (no, a jeśli się zapomni, trzeba pobiec jeszcze raz),
  3. Sprawdzenie przez grupy swych tekstów.

Chodziło o to, by w możliwie jak najkrótszym czasie przepisać tekst z jak najmniejszą ilością błędów!!

Zabawy było co niemiara, a uczniowie spisali się doskonale! Padło nawet pytanie, kiedy następne biegające dyktando!

Julia Miśkowicz

 

 

Nowy rok szkolny

4 września mszą świętą rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Uroczysta jego inauguracja nastąpiła już oczywiście budynku szkolnym, w którym dzięki środkom otrzymanym od naszego organu prowadzącego, w czasie wakacji przeprowadzono niezbędne dla podniesienia bezpieczeństwa prace – zainstalowano hydranty wewnętrzne, odmalowano sale lekcyjne, korytarze, wymieniono najbardziej zniszczone podłogi, a także doposażono sale przedszkolne.

Pani dyrektor przywitała wszystkich, którzy tworzą społeczność szkolną i przedszkolną, w tym szczególnie nowych nauczycieli, którzy dołączą do naszej kadry pedagogicznej. Przedstawiła również opiekunów poszczególnych klas i główne cele pracy szkoły w rozpoczynającym się roku.

Głos zabrał także nasz gość – pan wójt Jakub Jamróz, który życzył uczniom przede wszystkim systematyczności i wytrwałości w dążeniu do celu, a nauczycielom pokładów cierpliwości.

W tym roku przyświecać nam będą przytoczone przez panią dyrektor słowa filozofa Seneki „Non scholae sed vitae discimus – Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy”

Koniec roku szkolnego

Za nami kolejny szkolny rok. Ten dzień rozpoczęliśmy udziałem we mszy świętej. Ciąg dalszy uroczystości miał miejsce oczywiście w szkole. Część oficjalną poprzedził krótki, humorystyczny występ naszych uczniów, wspólny śpiew. Następnie wręczone zostały świadectwa i nagrody uczniom, którzy całoroczną pracą zasłużyli na wyróżnienie. Rodzice tych dzieci otrzymali natomiast listy gratulacyjne. Nagrodzono również uczniów, którzy udzielali się w sporcie, jako wolontariusze, pracowali w szkolnym sklepiku.

Pani dyrektor podsumowała mijający rok dziękując wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem wsparli szkolę w procesie edukacji.

Na koniec odbyły się spotkania z wychowawcami w klasach. Uczniowie  otrzymali swoje świadectwa z życzeniami szczęśliwych i bezpiecznych wakacji.

Do miłego zobaczenia! Odpoczywajcie i nabierajcie sił:) galeria

Certyfikat „Szkolny Klub Wolontariatu”

W minionym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Trybszu uzyskała certyfikat „SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU”, w wyniku konkursu organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Podjęto wiele działań, które promowały ideę bezinteresownego pomagania innym. Wśród tych zadań znalazł się konkurs plastyczny pt. „Pomocna dłoń”, którego celem było uświadomienie uczniom wielu możliwości niesienia pomocy bliźnim, uwrażliwianie ich na ich potrzeby, promowanie postawy wrażliwości, empatii; popularyzacja idei wolontariatu i działań na rzecz innych.

Przez cały rok promowano na terenie szkoły ideę wolontariatu i pomagania innym.. m. in. uczniowie wzięli udział w spotkaniu z wolontariuszką Fundacji im. A. Worwy w Nowym Targu, p. Elżbietą Nowak.  Zostały przeprowadzone dwie pogadanki ogólnoszkolne. Jedna na temat „Co to jest wolontariat?” Podczas tej pogadanki uczniowie zapoznali się z definicją wolontariatu, dowiedzieli się jakie działania na rzecz innych osób, organizacji i społeczeństwa można nazwać wolontariackimi, a jakie nie. Uczniowie także samodzielnie mówili, czym jest wolontariat i podali sporo własnych przykładów działań i akcji o charakterze wolontariackim. Natomiast w czasie drugiej pogadanki uczniowie dowiedzieli się, kim jest wolontariusz oraz kto może nim zostać.  Także wychowawcy  prowadzili w klasach zajęcia na temat altruizmu, dobra, miłości i innych postaw ważnych w działaniach wolontariackich.

W pierwszy dzień wiosny był obchodzony Dzień Wolontariusza w szkole, podczas którego uczniowie klas IV – VI pięknie recytowali wiersze o potrzebie bycia dobrym, miłosiernym czy empatycznym. Większość  utworów poetyckich nawiązywała do patrona roku – św. Brata Alberta, który swoje życie poświęcił ludziom bezdomnym i potrzebującym pomocy. Dwóch uczniów klasy VI odczytało na forum napisane przez siebie opowiadania nt. „Pomaganie jest fajne”. Refleksji nad istotą wolontariatu i pomocy innym służyło również przedstawienie „Żonkilek” w nawiązaniu do akcji „Pola Nadziei”, którą rokrocznie prowadzimy w naszej szkole we współpracy z Fundacją im. Adama Worwy. Celem przedstawienia było uwrażliwienie widzów na fakt, że ludzi chorych trzeba otaczać szczególną opieką. W czasie uroczystości wszyscy uczniowie klas I – VI wzięli udział w konkursie plastycznym na projekt koszulki wolontariusza.

W szkole zostały zorganizowane akcje charytatywne na rzecz potrzebujących. Jedna z nich to „Pola nadziei”, prowadzona już od kilku lat we współpracy z Fundacją im. A. Worwy. Przed Bożym Narodzeniem została przygotowana paczka z wymarzonym prezentem dla jednego z podopiecznych Fundacji. Wsparcia materialnego udzielono także siostrom elżbietankom w Ziemi Świętej, które prowadzą tam domy dla sierot i innych dzieci w trudnej sytuacji życiowej. Pięknie wpisało się to w całoroczny projekt „Od św. Elżbiety do św. Antoniego”, którego uwieńczeniem była uroczystość obchodów 450-lecia kościółka pw. św. Elżbiety Węgierskiej, która jest również patronką naszej szkoły.

Podsumowując można stwierdzić, że założenia realizowanego konkursu „Szkolny Klub Wolontariatu” przyniosły spodziewane rezultaty. Z przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej „Czy wato pomagać? wszyscy uczniowie na to pytanie zgodnie odpowiedzieli twierdząco. Podawali przykłady działań wolontariackich, a także potrafili wymienić cechy wolontariusza. Jednak na owoce podejmowanych działań przyjdzie nam poczekać. Zasiane ziarno, aby wzrosnąć potrzebuje czasu i odpowiednich warunków.

Jubileuszowe obchody

Obchody 450-lecia budowy Kościółka i 500-lecia istnienia wsi Trybsz.

Szkoła Podstawowa w Trybszu we współpracy z Sołectwem Trybsz, Parafią w Trybszu, Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Przełom”, Leśną Wspólnotą Urbarialną w Trybszu oraz OSP w Trybszu współorganizowała obchody 450-lecia budowy starego kościółka i 500-lecia istnienia wsi Trybsz. W ramach obchodów w niedzielę 18 czerwca odbyła się jubileuszowa msza św., do której oprawę muzyczną przygotował zespół „Trybskie Dzieci”, któremu przygrywała kapela spiska „Wartko”. Ok. godz. 13.30 obchody przeniosły się na boisko przy Szkole Podstawowej, gdzie m.in. przed liczną publicznością wystąpili laureaci „Spiskich Zwyków”, zespół „Trybskie Dzieci”
z programem „Druciorz”. Rozstrzygnięty został również Konkurs Wiedzy o Kościółku i Parafii, którego laureatem został Damian Maryniarczyk, uczeń kl. 4 oraz Konkurs Plastyczny „Nasz zabytkowy kościółek”. Komisja Konkursowa przyznała nagrody:

w kategorii – praca rodzinna, forma przestrzenna:

I miejsce – Rodzina Pawliców

II miejsce – Rodzina Majerczaków i Rodzina Silanów

III miejsce – Rodzina Matoniaków

w kategorii – praca indywidualna, forma płaska:

I miejsce – Natalia Kaczmarczyk

II miejsce – Daniel Pawlica, senior

III miejsce – Andrzej Pluta

Wyróżnienie – Jakub Łojek

Jubileuszowe obchody wsi i kościółka były podsumowaniem całorocznej pracy szkoły w ramach projektu „Od św. Elżbiety do św. Antoniego”. Społeczność szkolna, nauczyciele i rodzice w aktywny sposób uczestniczyli w realizacji zadań projektowych. Liczymy na dalsze wsparcie i orędownictwo Patronki Szkoły i Parafii – św. Elżbiety Węgierskiej.

galeria

 

„Trybskie Dzieci” na Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych

W sobotę 17 czerwca, 14 zespołów z 7 regionów etnograficznych Małopolski uczestniczyło
w 41 Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych, który odbył się w Rabce-Zdroju. Celem imprezy jest prezentacja tradycji, obrzędowości, tańców i zabaw swojego regionu.

Spisz i Gminę Łapsze Niżne reprezentował  zwycięski zespół z XXVII Zwyków Spiskich – „Trybskie Dzieci” z programem pt. „Druciorz”. Komisja Artystyczna uznała za największy walor prezentację tradycyjnej formy tańców spiskich i zakwalifikowała zespół do udziału w 26 Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych, który odbędzie się w lipcu 2018r. w Nowym Sączu.

To ogromny sukces zespołu i jego instruktora – naszej pani dyrektor Anny Stronczek. Gratulujemy!!! zdjęcia