Archiwum dnia: 24 kwietnia 2019

Patria Nostra – Międzynarodowy Konkurs Historyczny

16 kwietnia ogłoszono wyniki IV edycji Międzynarodowego Konkursu Historycznego. IV edycja konkursu historycznego Patria Nostra adresowana była do  polskiej młodzieży z Mazowsza, Małopolski, Wielkopolski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, państw Unii Europejskiej i USA. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o historii Polski, krzewienie patriotyzmu, etyki chrześcijańskiej, budowa poczucia wspólnoty wśród młodych Polaków. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu 30-sekundowego filmu lub animacji komputerowej, dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski, które miało miejsce w jednym z 52 tygodni roku. UCZESTNIKAMI KONKURSU  są 3-osobowe drużyny uczniowskie.  GALA FINAŁOWA – odbyła się dnia 16 kwietnia 2019 r.  w Krakowie w Nowohuckim Centrum Kultury OGŁOSZENIE WYNIKÓW – nastąpiło na gali finałowej.

Ten konkurs był drugim, w którym uczestniczyli przedstawiciele naszej placówki. Tym razem uczniowie- Karolina Budziszowska, Dawid Majerczak i Bartłomiej Budz z klasy 8 przygotowali pracę o Zygmuncie Koniecznym. Link do naszej pracy: https://konkurs-patrianostra.pl/edycja-iv-malopolska-2018-2019
Jako, że uroczysta Gala przypadła na czas egzaminu ósmoklasistów, zespół nie mógł w niej uczestniczyć. Przypadł mi w udziale zaszczyt odebrania nagród i wręczenia ich w szkole.

Nasza drużyna zajęła 31 miejsce na 75 możliwych, rywalizując ze szkołami polskimi oraz polonijnymi z USA, Kanady, Włoch, Kazachstanu, Białorusi, Litwy i Ukrainy. O tym, jakie miejsce zajmują poszczególne prace decyduje głosowanie wszystkich drużyn biorących udział w konkursie.

Relacja z Gali: https://konkurs-patrianostra.pl/edycja-iv-malopolska-2018-2019#winners
Gratuluję uczniom i mam nadzieję, że ich młodsi koledzy będą kontynuować udział w zmaganiach.

Julia Miśkowicz