Archiwum dnia: 28 września 2022

Nasza szkoła dołączyła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego ,,(Nie)zwykła matematyka”. Głównym celem projektu jest kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy
w praktyce. Realizując zadania projektowe uczniowie będą mogli zobaczyć związek matematyki z życiem codziennym oraz ćwiczyć sprawność rachunkową, kreatywność, współpracę w grupie, wyobraźnię geometryczną, myślenie logiczne. Projekt realizowany będzie na lekcjach oraz w formie konkursów. Mamy nadzieję, że w trakcie zajęć nasi uczniowie znajdą odpowiedź na pytanie: Do czego nam się to przyda, po co się tego uczymy?

 

koordynator projektu – Bożena Niemiec

Akcja „Pola Nadziei”

W tym roku szkolnym nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji „Pola Nadziei”. Zorganizowaliśmy ją najpierw w szkole 15 września, a później jeszcze 25 września przy kościele w Trybszu po Mszy św. o godz. 8.00 i 11.00. Nasi wolontariusze rozprowadzali cebulki żonkili. Żonkil symbolizuje zwycięstwo miłości nad śmiercią, poświęcenia nad egoizmem. Całkowity dochód z akcji przekazujemy Fundacji im. A. Worwy w Nowym Targu. Celem Fundacji jest pomoc ludziom cierpiącym oraz ich bliskim, którzy zmagają się z przewlekłą, ciężką lub nieuleczalną chorobą, łagodzenie ich cierpień fizycznych, psychicznych, duchowych oraz edukacja społeczeństwa w zakresie opieki paliatywno – hospicyjnej.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję. Bardzo dziękujemy darczyńcom i wolontariuszom. Niech to dobro, które przez nich się dzieje, zostanie pomnożone.

« z 3 »