Archiwum dnia: 16 listopada 2022

Dzień Tolerancji

16 listopada 2022 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Tolerancji. Dzień ten stał się okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób – kolegów, koleżanek.
Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 r. z inicjatywy UNESCO.
Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji.
Według zapisów tolerancja to:
• respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
• uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
• umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
• docenianie rozmaitości kultur;
• otwarcie na cudze myśli i filozofię;
• ciekawość i nieodrzucanie nieznanego;
• uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.
Z okazji tego święta uczniowie klasy II i III przygotowali prace plastyczne oraz okolicznościowe wierszyki, w których wyjaśniały, czym jest tolerancja, jak ją rozumieją, jakie ma ona znaczenie we współczesnym świecie.
Mamy nadzieję, że wszystkie działania, które w tym dniu towarzyszyły uczniom, pogłębiły ich wiedzę na temat tolerancji, stały się refleksją nad postawami wobec innych osób, otworzyły nasze serca.
Namawiamy Was Drodzy Rodzice, aby ten dzień stał się pretekstem do rozmowy z Waszymi dziećmi na temat tego, jak istotna jest tolerancja i akceptacja odmienności, bo podejmujmy aktywne starania, by się lepiej nawzajem poznać.
Celebrujmy naszą różnorodność, uczmy się i poznawajmy nasze różnice, wykorzystujmy je, aby łączyć całą ludzkość.
« z 2 »

Laboratoria przyszłości

Na listopadowych zajęciach świetlicowych postanowiliśmy uruchomić naszą wyobraźnię i udaliśmy się w podróż do krainy klocków LEGO. Zestawy, z których korzystaliśmy zostały zakupione w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Na tych zajęciach uczniowie pobudzali kreatywność oraz wyobraźnię, a także uczyli się obsługi aplikacji stworzonej do tego projektu. Dzięki specjalnie przygotowanym instrukcjom powstały ruchome pojazdy, karuzele oraz huśtawki.

« z 3 »

Łokieć, piędź, stopa – zajęcia praktyczne

Ale się działo! W ramach ogólnopolskiego projektu (Nie)zwykła matematyka uczniowie klasy czwartej i piątej na łączonej lekcji matematyki dosłownie mierzyli się z dawnymi jednostkami długości. Na początek zapoznali się z pojęciami: łokieć, piędź, dłoń, stopa, sążeń, a następnie wykonywali pomiary biurka i sali lekcyjnej za pomocą części swojego ciała. Ile emocji temu towarzyszyło!!! Uczniowie mogli porównać dokładny pomiar wykonany za pomocą miary metrowej z pomiarem dawnymi jednostkami. Oczywiście ich stopa czy łokieć nie do końca odzwierciedlały dawne wzorce, ale mierzyli swoje rozmiary potrzebnych części ciała, a następnie przeliczali je na metry i centymetry. Dawna i współczesna matematyka w praktyce. Kreatywność i pomysłowość uczniów jest niesamowita.

źródło: ethnomuseum.pl

                                                                                                           Bożena Niemiec

« z 4 »