Archiwum dnia: 9 maja 2023

Dzień Europy w naszej szkole

W dniu 8 maja obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Europy. W celu przybliżenia tematyki europejskiej udaliśmy się w krótką podróż po Europie, która przybliżyła nam kraje Europy i mamy nadzieję, powiększyła grono jej entuzjastów.

Uczniowie klas starszych od 4 do 8 wykonali prezentacje multimedialne o wybranych państwach, które następnie zaprezentowali młodszym kolegom i koleżankom. Każda klasa miała za zadanie zrobić krótką prezentację, przedstawić najważniejsze informacje, ciekawostki dotyczącego kraju, który wcześniej wylosowali oraz zaprezentować coś w języku danego państwa, piosenkę lub wierszyk. Ponadto klasy wykonały książeczki/albumy z różnymi informacjami o wylosowanym kraju, które można oglądać w dowolnej chwili.

Państwa, które odwiedziliśmy dzisiejszego dnia to: Francja, Włochy, Szwajcaria, Hiszpania i nasza Polska. Obchody zakończyliśmy degustacją pysznych potraw charakterystyczną dla danego kraju. Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za zaangażowanie.

« z 6 »

 

Gminne Eliminacje „Konkursu Talentów”

Konkurs miał za zadanie wyłonić występujące indywidualnie lub grupowo osoby
z ponadprzeciętnymi umiejętnościami w grze aktorskiej, grze na instrumencie, śpiewie, tańcu, akrobatyce oraz w innych formach artystycznych. W konkursie mogły wziąć udział osoby
w dowolnym wieku i z dowolnym rodzajem talentu.

W dniu 28 kwietnia 2023r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą
w Niedzicy odbyło się posiedzenie komisji artystycznej oceniającej Konkurs Talentów. Naszą szkołę reprezentowało 11 osób, komisja obejrzała i oceniła 56 występów.

Do  finału „Konkursu Talentów”, który będzie miał miejsce podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka zakwalifikowały się następujące osoby:

– Karol Gronka z kl. VII – gra na gitarze klasycznej

– Katarzyna Turkot z kl. II  – śpiew

– Kornelia Zygmuntowicz z kl. II – akrobatyka

– Patrycja Moś z kl. I – śpiew

– Aleks Koral z kl. I – recytacja

– Estera Ustupska-Zakręcka z kl. „0” – recytacja

 Gratulujemy serdecznie!!! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a rodzicom za zaangażowanie w ich przygotowanie do występu. Trzymamy kciuki!

Poniżej podajemy link do strony GOK-u gdzie znajdują się zdjęcia z konkursu:

https://gok.lapszenizne.pl/?p=2231

« z 2 »