Zespół „Trybskie Dzieci”

15 lecie zespołu Trybskie Dzieci

W niedzielę 25 sierpnia, podczas Dożynek Gminnych, Trybskie Dzieci świętowały jubileusz pracy z kierownikiem i instruktorem zespołu Anną Stronczek. Chociaż zespół prowadzi od 3 kwietnia 2002 roku na Dożynkach świętowała 15 lecie swojej pracy, gdyż trzykrotnie zawieszała działalność grupy ze względu na urlopy macierzyńskie.

Po żywiołowym występie dzieci oraz młodzieży należącej w przeszłości do zespołu p. Ania otrzymała gratulacje, statuetkę, a także nagrodę pieniężną dla tancerzy od Wójta Gminy Łapsze Niżne Jakuba Jamroza i p. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Krystyny Milaniak. Z rąk Radnej Powiatowej p. Ireny Rataj odebrała Medal Pamiątkowy Podhala przyznany przez Starostę Powiatu Nowotarskiego Krzysztofa Fabera, gratulacje od Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego z rąk posła Jana Hamerskiego, podziękowania z Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu oraz gratulacje od przedstawicieli rodziców i zaprzyjaźnionych zespołów. Na scenie pojawił się też tort jubileuszowy wykonany przez byłą tancerkę Paulinę, który był miłą niespodzianką dla świętujących. W dalszej części uroczystości kierowniczka zespołu zaprosiła na scenę do wspólnego świętowania byłą p. Dyrektor Julię Miśkowicz i przypomniała zebranym, że to ona zabiegała by w Trybszu powstał zespół regionalny. Instruktorka wspomniała, iż p. Julia wspólnie z nauczycielką p. Marią Jezierczak przygotowały w lutym 2002 roku klasę pierwszą z przyśpiewkami weselnymi, które wystawiły na Zwykach Spiskich jako grupa Trybskie dzieci. Miesiąc później była
 p. dyrektor szkoły przyjęła do pracy Annę Stronczek i powierzyła jej zadanie prowadzenia zespołu, który przejął nazwę Trybskie Dzieci. Prowadząca rozpoczęła regularną pracę od podstaw z chętnymi uczniami klas 4-6  ucząc ich poczucia rytmu, podstawowych kroków tańców spiskich, jednocześnie dbając o autentyzm przekazywanych treści, ale także ważną dla dzieci atmosferę zabawy.

W ciągu 15 lat pod opieką p. Ani pracowało ponad 130 dzieci, które uczyła tradycyjnych  tańców spiskich, przyśpiewek, zabaw i figli. Opiekunka grupy jest również autorką programów: Zabawy na łące, Przepowiadanie pogody, Krzept, Bawjynie dzieci, Odpust Św. Haźbyty, Zabawy i figle, Prucki, Druciorz, Kopanie gruli. Przyniosły one zespołowi liczne sukcesy na wielu przeglądach i festiwalach. Wymienić można najważniejsze: dwukrotny udział w Międzynarodowym Święcie Dzieci Gór w Nowym Sączu (2006, 2018), udział w Międzynarodowych Spotkaniach z Folklorem w Olecku (2006), dwukrotny udział w Karpackim Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce (2005, 2017), Tanecznym Kręgu w Przemyślu, Przepatrzowinach w Czarnym Dunajcu, Krakowiaczku, Przeglądzie w Szczyrzycu i wielu innych.

Grupa uświetnia swoim radosnym śpiewem coroczne uroczystości kościelne, parafialne i szkolne. Dzieci występują na imprezach gminnych, regularnie biorą udział w Watrze Spiskiej i Zwykach Spiskich, gdzie wielokrotnie zdobywały pierwsze miejsca. Kilkakrotnie brały udział w nagraniach dla radia i telewizji. Prezentują strój spiski odmiany trybskiej. Część z nich została uszyta i wyhaftowana przez babcie członków zespołu. Pozostałe powstały w 2016 r. dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Przełom”, które pozyskało środki finansowe w ramach projektu „Paradne Trybskie Dzieci”.

Tancerzom od lat przygrywa kapela Grzegorza Kowalczyka. Zespół współpracował również ze wspaniałymi prymistami śp. Sewerynem Bizubem, p. Janem Pacygą, p. Sylwestrem Ficem.

Dla instruktorki najważniejsze są relacje i więzi, wspólne chwile radości i dumy po czasie ciężkich prób i godzinach fizycznego zmęczenia. Oprócz dostarczania mnóstwa wrażeń i wspomnień, zespół Trybskie Dzieci pełnił i nadal pełni wyjątkową misję – próbuje ocalić od zapomnienia strój spiski odmiany trybskiej, który w obliczu wielu wydarzeń historycznych i społecznych został zapomniany przez samych mieszkańców Trybsza. Dzieci prezentując autentyczny strój regionalny swoich pradziadów, każdorazowo stają się nauczycielami dla społeczności trybskiej. Cieszy fakt, iż po tych kilkunastu latach pracy zespołu, postrzeganie stroju spiskiego we wsi Trybsz  ulega zmianie.

 

,,Trybskie Dzieci’’ zakwalifikowane na Międzynarodowe Święto Dzieci Gór

W dniach 17-18 czerwca 2017 roku, na deskach rabczańskiego Amfiteatru odbył się 41. Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych.

Wydarzenie jest jednym z najważniejszych przeglądów dziecięcych zespołów folklorystycznych w kraju. Celem imprezy jest prezentacja tradycji, obrzędowości, tańców i zabaw swojego regionu. W festiwalu wzięły  udział najlepsze polskie zespoły z różnych regionów etnograficznych południowej części kraju. Gminę Łapsze Niżne i Spisz reprezentował zwycięski zespół z XXVII Zwyków Spiskich – Trybskie Dzieci z programem „Druciorz”.

Komisja artystyczna pod przewodnictwem p. Aleksandry Szurmiak-Boguckiej zakwalifikowała grupę do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR w Nowym Sączu w 2018 roku, bardzo wysoko oceniając program „Druciorz”, uznając za największy walor zespołu prezentację tradycyjnej formy tańców spiskich, która niestety na Spiszu zanika.

To ogromny sukces zespołu i jego instruktorki- pani dyrektor Szkoły w Trybszu Anny Stronczek. Gratulujemy!!!

« z 4 »