Miesięczne archiwum: Sierpień 2020

Wakacyjne remonty w Szkole w Trybszu

Zakończyły się wakacyjne remonty w Szkole Podstawowej, które zostały zaplanowane na czas nieobecności uczniów w szkole. Sprawiają one, że z każdym rokiem poprawia się estetyka i wygląd budynku oraz sal lekcyjnych.

Końcem lipca nastąpił odbiór prac związanych z wymianą  drewnianej stolarki okiennej i montażem okien w  budynku Szkoły, której koszt całkowity wyniósł sto tysięcy złotych. Dzięki tej inwestycji zimą w klasach oraz na korytarzach będzie ciepło i bezpiecznie.
Zostały również wycyklinowane i odświeżone podłogi w obydwóch oddziałach przedszkolnych, a także w  pracowni języka angielskiego.
Koszt inwestycji został pokryty z budżetu Gminy Łapsze Niżne, za co składamy podziękowania na ręce Wójta Gminy pana Jakuba Jamroza oraz Rady Gminy Łapsze Niżne.

Warto również dodać, że  kolejny rok z rzędu w wakacje, rodzice naszych uczniów i wychowanków wykonywali prace społeczne na rzecz Szkoły w Trybszu. W szczególny sposób zaangażowali się tatusiowie, którzy pomalowali salę oddziału przedszkolnego oraz odświeżyli drzwi i inne drewniane elementy. Za ten piękny gest składamy na ręce Przewodniczącej Rady Rodziców, pani Elżbiety Gronki, serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym rodzicom dzieci przedszkolnych oraz Radzie Rodziców, która pozyskała środki na ten cel.

Uświadamia nam to po raz kolejny, że liczy się każda para rąk gotowych do pracy, która stanowi ogromny dar dla obecnych i przyszłych  uczniów szkoły.

« 1 z 2 »

Rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2020/2021

W najbliższy wtorek 1 września o godz. 8.30 zaczynamy  Nowy Rok Szkolny 2020/21 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Trybszu.
Uczniowie przychodzą prosto do kościoła na rozpoczęcie mszy. Wszystkich obowiązują maseczki. Dzieci proszone  są o zajmowanie miejsc w całej świątyni, w celu zachowania dystansu społecznego.
W trakcie nabożeństwa odbędzie się poświęcenie przyborów uczniów klasy I.

W związku z trwającym stanem epidemicznym oraz ustaleniem na naszym terenie strefy czerwonej, organizacja nowego roku będzie  przedstawiać się następująco.

Po mszy świętej odbędzie się spotkanie z wychowawcami w klasach. W tym roku nie będzie wspólnego spotkania na korytarzu głównym.
Zgodnie z zaleceniami GIS i MEN uczniowie będą przebywać tylko w jednej sali wyznaczonej dla nich a nauczyciele będą przychodzić do nich na poszczególne lekcje. Przydział sal dla poszczególnych oddziałów na spotkanie z wychowawcami:

  1. Oddział przedszkolny (3, 4 latki)  spotkanie w sali przedszkolnej– p. Małgorzata Molitorys-Sperka
  2. Oddział Zero (5, 6 latki) spotkanie w Zerówce – p. Małgorzata Nowak
  3. Klasa I spotkanie w sali obok biblioteki – p. Anna Waksmundzka
  4. Klasa II spotkanie w sali obok sklepiku – p. Maria Pawlica
  5. Klasa III spotkanie w sali obok pokoju nauczycielskiego – p. Maria Haber

Uczniowie klasy 0, I, II, III wejście od strony boiska wielofunkcyjnego

  1. Klasa IV –V spotkanie w sali łączonej obok zerówki p. Urszula Hanula
  2. Klasa VI- VII spotkanie w sali polonistycznej – p. Julia Miśkowicz
  3. Klasa VIII spotkanie w sali matematycznej- p. Bożena Niemiec

Uczniowie kl. IV-VIII wejście główne do szkoły

Na terenie szkoły do momentu wejścia do klas i zajęcia miejsc w ławkach uczniów obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
To samo dotyczy również rodziców i opiekunów dzieci z oddziałów przedszkolnych i klasy I.

Proszę, by uczniowie przynieśli w tym dniu plecaki celem odebrania przygotowanych podręczników.

Anna Stronczek- dyrektor szkoły

 

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2020/21

3-4 – latki:

Podręczniki ćwiczenia: „Bóg kocha nas”, ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, s. Damaris Pawłowska, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

5 – 6 – latki:

Podręcznik i ćwiczenia: „Kocham Cię, dobry Jezu”, ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, E. Chojecka, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków

Kl. 1:

Podręcznik i ćwiczenia dla kl. 1: „Bóg jest naszym Ojcem”, ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski wyd. św. Stanisława BM

Kl. 2 i kl. 3:

Podręcznik i ćwiczenia dla kl. 3 – „Przyjmujemy Pana Jezusa”, ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski wyd. św. Stanisława BM

Kl. 4 i kl. 5:

Podręcznik i ćwiczenia dla kl. 4 – „Słuchamy Pana Boga”, ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski wyd. św. Stanisława BM

Kl. 6 i kl. 7:

Podręcznik i ćwiczenia dla kl. 6: „W Kościele umacniamy wiarę”, ks. T. Panuś, ks. A. Kielian, A. Berski wyd. św. Stanisława BM

Kl. 8:

Podręcznik dla kl. 8: „Żyjemy w miłości Boga” – ks. T. Panuś, R. Chrzanowska, M. Lewicka wyd. św. Stanisława BM

Rekrutacja do Społecznego Ogniska Muzycznego

Sądeckiego  Towarzystwa  Muzycznego prowadzi rekrutację dzieci i młodzieży do Społecznego Ogniska Muzycznego na terenie Gminy Łapsze Niżne na rok szkolny 2020/2021.

Zapisy w formie deklaracji należy składać w szkołach do 7 września  br.

Zajęcia gry na instrumentach oraz zajęcia śpiewu będą prowadzone od nowego roku szkolnego.

Lokalizacja zajęć zależna będzie od ilości chętnych dzieci.

 Istnieje możliwość stworzenia  grupy młodzieżowej przez Gminnym Ośrodku Kultury w Niedzicy.

 Uwaga:

Kształcenie odbywa się na czterech 45-minutowych indywidualnych lekcjach  w miesiącu.

Instrumenty są dodatkowym kosztem uczestników zajęć.

Ognisko Muzyczne utrzymuje standardy Szkoły Muzycznej I.

Na zakończenie roku każdy uczeń dostaje świadectwo i promocję do następnej klasy.

Opłata za jednego ucznia miesięcznie wynosi 180,00  zł natomiast, jeżeli rodzice byliby   zainteresowani wprowadzeniem zajęć teoretycznych  tj. kształceniem słuchu – cena wynosi 210,00  zł miesięcznie.

Każdy słuchać wpłaca pieniądze na konto organizacji, po podpisaniu umowy.

W każdym roku szkolnym organizowane są koncerty  uczniów a także przesłuchania Ognisk Muzycznych Sądeckiego Towarzystwa, w których uczniowie oceniani są przez niezależnych  egzaminatorów.

Wybrani słuchacze  nagradzani są odpowiednimi wyróżnieniami.