Dla rodziców

Harmonogram konsultacji z nauczycielami:

mgr Justyna Zubek – podczas zajęć logopedycznych

mgr Bożena Niemiec – wtorek 11.30 – 12.20

mgr Julia Miśkowicz – poniedziałek 10.35 – 11.20

mgr Barbara Kowalczyk – czwartek 13.15 – 14.00

mgr Anna Waksmundzka – poniedziałek 10.35 – 11.20

mgr Maria Pawlica – poniedziałek 12.25 – 13.10

mgr Tomasz Brzyżek – środa 10.35 – 11.20

Małgorzata Nowak – wtorek 10.35 – 11.20

Sabina Pluta – środa  11.35 – 12.20

mgr Urszula Hanula – wtorek 12.20 – 13.10

mgr Roman Butas – wtorek 11.00 – 11.35