Dla rodziców

Harmonogram konsultacji z nauczycielami:

mgr Anna Stronczek – poniedziałek 11.35 – 12.20

mgr Justyna Zubek – środa 12.25 -13.10

mgr Bożena Niemiec – środa 11.35 – 12.20

mgr Julia Miśkowicz – wtorek 8.00 – 8.45

mgr Barbara Kowalczyk – czwartek 11.35 – 12.20

mgr Maria Pawlica – czwartek 8.50 – 9.35

mgr Tomasz Brzyżek –poniedziałek 9.45 – 10.30

Małgorzata Nowak – poniedziałek 13.00 – 13.15

mgr Sabina Pluta – poniedziałek 10.50 – 11.20

mgr Urszula Hanula – środa 8.00 – 8.45

mgr Roman Butas – wtorek 9.40 – 10.30


Tutaj dostępna jest prezentacja „Jak uczyć się języka angielskiego.


 

Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów dostępna tutaj.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, w związku z pojawiającymi się informacjami o występowaniu wszawicy w niektórych placówkach oświatowo-wychowawczych, w załączeniu przesyła materiały edukacyjne dotyczące tego problemu. Do pobrania tutaj.

Działania profilaktyczne w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych muszą być realizowane systematycznie i w sposób skoordynowany. Niezbędna do tego jest współpraca pomiędzy rodzicami, dyrekcją placówki, nauczycielami i wychowawcami/opiekunami oraz pielęgniarką lub higienistką szkolną.

Zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego  należy przyjąć, że zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną w szkole lub placówce) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka. Nie ma zatem konieczności uzyskiwania od rodziców lub opiekunów każdorazowo pisemnej zgody na przeprowadzenie kontroli czystości głowy u dziecka. 


Ogólne warunki ubezpieczenia „Bezpieczna Szkoła” Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych dostępne tutaj.


Tutaj znajdziecie Państwo dokumenty dotyczące opieki stomatologicznej, którą objęte zostały dzieci naszej szkoły:

Porozumienie

Informacja