Przegląd teatrzyków klasowych

Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i książka. Zajęcia teatralne uaktywniają fantazję dziecka, a także marzenia i zainteresowania. Opierają się przede wszystkim na zabawie. W dobie gier komputerowych, w których dominuje agresja i gdy  dzieci zbyt wiele czasu spędzają przed telewizorem i oglądają program ,,jak leci” teatr  proponuje metody i formy zgodne z psychologią rozwojową dziecka. Zajęcia teatralne umożliwiają wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania i zabawy, a także aktywności emocjonalnej i ruchowej. Sprzyjają rozładowaniu napięcia i energii, przynoszą radość i satysfakcję. Teatr   to niezapomniana przygoda dla uczniów. To praca wspólna nad analizą tekstu literackiego, słowem, gestem, ruchem, nad kontaktem z partnerami, nad umiejętnością pracy z całym zespołem. Zabawa w teatr pobudza aktywność, rozwija nowe doświadczenia i zainteresowania, uczy otaczającego świata i integruje dziecko z grupą.
Praca podczas zajęć teatralnych pozwala przywracać właściwą rangę językowi ojczystemu i krzewić kulturę żywego słowa. Służy precyzji mówienia, a jednocześnie eliminuje niektóre wady wymowy. Powierzenie małej roli dziecku z niewyraźną mową wpływa korzystnie na jego samopoczucie i status wśród rówieśników. Dziecko takie pozbywa się kompleksu, czuje się ważne i akceptowane. Zajęcia teatralne szczególnie korzystnie wpływają na uczniów nadpobudliwych ruchowo. Uczestnictwo w zabawie w teatr umożliwia im ekspansję ruchową w formie ćwiczeń ruchowych, naśladowczych, mimicznych. Zajęcia są również terapią dla dzieci, u których przejawia się nadpobudliwość w sferze emocjonalnej. Takie dzieci mają możliwość pozbywania się negatywnych emocji (gniew, złość, agresja, płacz, kłótliwość, skarżenie). Zabawy te sprzyjają rozwojowi ruchowemu dzieci zahamowanych i spowolniałych. Ćwiczenia mimiki i gestów zmniejszają zahamowania w sferze emocjonalno uczuciowej, uczą wrażliwości i ekspresji.  Teatr rozwija dzieci intelektualnie, wzbogacając ich świat nowymi treściami, poszerza słownictwo, rozwija logiczne myślenie, kształci pamięć i uwagę, eliminuje nieśmiałość i lęk. Jest punktem wyjścia do uaktywnienia wszelkich sfer psychicznych. Bawiąc się w teatr i występując przed publicznością dzieci czują się szczęśliwe, bo słyszą oklaski i pochwały.

W naszej szkole teatr jest zadomowiony od zawsze.  W tym roku szkolnym, z okazji Dnia Teatru, każda klasa przygotowała krótki spektakl. Były więc i adaptacje aktorskie baśni, teatr lalkowy, pantomima, teatr ze śpiewem. W przygotowania włączyli się wszyscy wychowawcy i praktycznie wszyscy uczniowie.

Publiczność dobrze się bawiła oglądając nowoczesną wersję legendy „O Wandzie, co nie chciała Niemca” czy historię o tym, jak rozprzestrzenia się plotka.  Z zainteresowaniem obejrzeliśmy występ przedszkolaków i zerówki.

Każda klasa przygotowała plakat- afisz teatralny, z informacjami o sztuce i aktorach.

Każdy uczeń miał możliwość zaprezentowania swoich talentów, i o to chodziło.

Julia Miśkowicz

« z 12 »