OTWP etap wojewódzki

Bartłomiej Budz, uczeń klasy VIII wziął udział w wojewódzkim etapie 42. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt.: “Młodzież Zapobiega Pożarom”, który odbył się w Wieliczce.

Udział w etapie wojewódzkim jest wielkim sukcesem młodego mieszkańca Trybsza, ponieważ, aby znaleźć się wśród najlepszych uczniów województwa małopolskiego musiał przebrnąć po drodze dwa etapy (gminny i powiatowy) i zająć w nich czołowe lokaty, zaś konkurencja była wielka.

“Młodzież Zapobiega Pożarom” to tytuł Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w którym co roku udział biorą uczniowie szkół podstawowych i średnich. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Turniej z roku na rok jest na coraz wyższym poziomie, w etapie wojewódzkim wzięło udział 120 lauretów niższych szczebli. Bartek uplasował się w pierwszej 20 w swojej kategorii wiekowej, a to też dzięki współpracy z naszą OSP, której członkowie z wielkim zaangażowaniem i fachowo przeszkolili Bartka ze znajomości sprzętu gaśniczego i jego wykorzystania.