„Mistrz Tabliczki Mnożenia 2021”

Konkurs skierowany był do uczniów klasy czwartej, piątej i szóstej. Celem konkursu było rozwijanie i promowanie uzdolnień matematycznych wśród uczniów kl. 4-6 oraz popularyzacja umiejętności sprawnego mnożenia i dzielenia w zakresie 100. Turniej matematyczny składał się z dwóch etapów. W pierwszej części zadaniem uczestników konkursu było poprawne rozwiązanie jak największej ilości przykładów mnożenia i dzielenia do 100 w ciągu 2 minut. W drugim etapie uczestnicy, którym udało się zakwalifikować rozwiązywali  zadania konkursowe dotyczące zastosowania tabliczki mnożenia w przykładach nietypowych i problemowych.

O tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia rywalizowały następujące osoby: Lena Sarna, Jakub Bizub, Paulina Moś, Michalina Waksmundzka, Karol Gronka i Marcel Miśkowicz.  Zwycięzcą konkursu został po raz kolejny Marcel Miśkowicz, a najlepszą drużyną okazała się klasa czwarta i w tym roku szkolnym to ta klasa będzie opiekować się przechodnim pucharem. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którzy zdali pomyślnie egzamin z tabliczki i tym samym uzyskali tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia.